L&F vil begrænse brugen af glyphosat

Frygten for at glyphosat bliver stærkt begrænset eller helt forbudt, får nu Landbrug & Fødevarer til at slå på tromme for en frivillig begrænsning af brugen af stoffet.

Den nye handlingsplan fra Landbrug & Fødevarer kan begrænse brugen af glyphosat i Danmark med op mod 25 procent, håber sektorformand for planteavl i L&F, Torben Hansen.

Kan landbruget bevare muligheden for at kunne bruge glyphosat, når den nuværende EU-tilladelse udløber i 2022? Det spørgsmål er en varm politisk kartoffel både herhjemme og på EU-plan, efter at aktivstoffet i 2017 kun fik en forlænget tilladelse på fem år.

Senest er der et forslag undervejs, der vil gøre det ulovligt for kommuner at bruge stoffet herhjemme, og det har givet vind i sejlene for miljøorganisationer, der ønsker et totalt forbud mod brugen af glyphosat i Danmark.

Men det vil være muligt at begrænse brugen af stoffet, der har været stigende i Danmark i de senere år, mener Landbrug & Fødevarer, der nu kommer med et udspil, der skal kunne begrænse brugen af stoffet. Og det kommer ikke mindst som en reaktion på den modvind, som stoffet er havnet i, fortæller Torben Hansen, formand for Landbrug & Fødevarer planteproduktion.

- For nogle er det jo nærmest blevet et mantra at få forbudt brugen af glyphosat, og det er egentlig ud fra den politiske situation, vi er i Europa, vi handler. Vi har jo snakket flere hundrede gange om, at glyphosat er verdens mest skånsomme pesticid, men det er jo bare ikke den politiske virkelighed, der afspejler det, siger han til Effektivt Landbrug.

Stigende brug

Men også den stigende brug af glyphosat i Danmark er medvirkende til udspillet fra L&F.

- Vi kan jo se på statistikken for brugen af glyphosat, at brugen af det har været stigende de sidste 10-15 år. Måske med god grund, men det er måske nu, at vi skal prøve at vise rettidig omhu, gribe i egen barm, og prøve at begrænse brugen de steder, man kan mindske brugen af glyphosat, for det ville jo være en katastrofe, hvis vi fik et forbud eller nogle meget kraftige begrænsninger for bugen af glyphosat, siger han.

Han tilføjer, at en fortsat øget brug af glyphosat ville risikere at skabe resistens i visse ukrudtsarter og dermed være medvirkende til, at plantebeskyttelsesmidlet ville udfase sig selv.

- Så der er en faglig begrundelse, og det var udgangspunktet for, at vi i L&F har taget den faglige vinkel på det, velvidende at det bliver et helt andet landbrug, vi kommer til at kigge ind i, hvis vi skulle komme i den ulykkelige situation, at vi ikke længere vil have glyphosat, siger Torben Hansen.

Målet er 25 procent

I Sektorbestyrelsen for planteproduktion i Landbrug & Fødevarers handlingsplan er der lagt et stort fokus på tre hovedpunkter. Det gælder om at lade være med at bruge glyphosat til høsthjælp, anvendelse før høst mod rodukrudt samt mindsket brug af glyphosat i stub uden rodukrudt og nedvisning af korsblomstrede efterafgrøder i dyrkningssystem med pløjning.

Udspillet vil kunne knække kurven over det stigende brug af glyphosat og i bedste fald skære en betydelig del af brugen af glyphosat herhjemme, håber Torben Hansen.

- Der er jo nogle, der vil sige, at vi bare skulle forbyde det før høst. Der har vi taget de faglige briller på hele tiden og har sagt, at vi får den bedste brug af glyphosat, hvis vi bruger det før høsten. Men der skal arbejdes hårdt og rigtig fagligt for at nå et 25 procents-scenarie.

Men det er håbet?

- Der skal arbejdes virkelig hårdt, og skæres i brugen. Så det er ikke en walkover. Jeg ved godt, at man ikke kan gøre de her ting generelt, for vi er jo også forskellige som landmænd, og nogle har et større forbrug. Men det er et klart signal om, at det at bruge glyphosat som høsthjælp er en saga blot, hvis vi skal ind på en vej, der virker.

Teknologisk hjælp

Han tilføjer, at man også har kig på teknologiske landvindinger, der kan hjælpe landmænd med at målrette brugen af pesticider og andre plantebeskyttelsesmidler, hvilket også kan gavne på bundlinjen hos den enkelte landmand.

Ifølge Seges bør de foreslåede reduktioner ske uden, at den enkelte landmand påføres væsentlige omkostninger. Det er mere på andre parametre, at landmanden ville kunne mærke til en begrænset brug af glyphosat.

- Vi sætter os ikke ned og siger, at nu skal landmanden miste en halv million. Det er igen fagligheden, der er i fokus. Det kan være, at man har en afgrøde, der er gået helt i leje, og vejret er ustadigt, så skal der stadig være mulighed for at redde den afgrøde ved hjælp af glyphosat, siger Torben Hansen.

- Men det her med generelt at sige »nu har jeg to høsttimer ekstra om aftenen og kan komme i gang tidligt og presse halmen bagefter« – det må vi nok erkende, at det er noget, vi kommer til at give køb på.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har ikke villet tage stilling til, om Danmark støtter et forbud mod brug af glyphosat på EU-plan efter 2022, sådan som den tyske regering har.

Læs også