Bredt samarbejde om at finde grønne løsninger

Stige Ø lagde i sidste uge smuk naturlig ramme for et møde mellem Centrovice og Christiansborg, der i fællesskab ønsker at finde løsningsmodeller, der kan bedre miljøet i blandt andet Odense Fjord.

Det er slut med at grave grøfter i dansk landbrugspolitik. Efterårets landbrugsaftale markerer et paradigmeskifte i dansk landbrugspolitik, hvor en historisk bred kreds af partier i folketinget vil samarbejde om at finde løsningerne.

I sidste uge mødtes Socialdemokratiets fødevareordfører, Anders Kronborg, og Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, med landboforeningen L&F Centrovice på Stige Ø for at diskutere, hvordan landbruget kan leve op til opgaverne i den brede aftale, og hvad Christiansborgs politikere kan gøre for at opgaverne bliver løst.

- Den brede politiske landbrugsaftale gør, at der er ejerskab og konsensus, og at man kan sætte sig ned og snakke om tingene. Det skaber nogle stabile rammevilkår. Det gør, at man også fremadrettet ved, at der er nogle langsigtede muligheder for at investere, og at man kan være tryg ved landbrugspolitikken i Danmark, sagde Socialdemokratiets fødevareordfører, Anders Kronborg.

- Det er klart, at der stadig er steder, hvor partiernes udgangspunkter er forskellige, men vi finder ind til at få nogle fælles løsninger, og det er vigtigt. På den måde kan vi stadig sikre et stor eksportorienteret fødevareerhverv i fremtiden, samtidig med, at vi passer godt på vores natur og miljø, lød det fra Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen.

Lokalt og nytænkende samarbejde

Mødets arrangør Torben Povlsen fra L&F Centrovice er en af stifterne i »Odense Fjord Samarbejdet«, som har formået at samle organisationer fra både erhverv og myndighed, så de kan samarbejde om at opnå god økologisk tilstand i Odense Fjord.

- »Odense Fjord Samarbejdet« er et eksempel på, hvordan paradigmeskiftet også slår igennem lokalt. Her har forskellige parter med forskellige interesser sat sig sammen og samarbejder om ét fælles mål; at opnå god økologisk tilstand i Odense Fjord, fortalte Torben Povlsen.

Nogle af de nye tiltag, som et bredt politisk samarbejde skal kigge på, er behovet for såkaldte marine virkemidler, der er miljøforbedrende tiltag under vand. Det gælder stenrev, som giver gemmesteder til fisk, ålegræsgenopretning, som optager både kvælstof og kulstof, men også brugen af muslinger, der renser vandet, så der kommer mere lys til planterne under vand.

- Man går fra kun at kigge på næringsstoffer på dyrkningsfladen til, at man også kigger på fjorden, og hvordan den har det. Det handler om at få viden fra en hel palet af interessenter, som er samlet. Det betyder, at vi kommer til at kigge på andet end kvælstof. Vi kigger også på fosfor, bundforholdene og fjordens andre presfaktorer, sagde Torben Povlsen.

Samarbejder om tingene

Der skal gøres noget - både på land og i vand. Derfor har »Odense Fjord Samarbejdet« nu nedsat tre faggrupper, der hver især har til formål at præsentere indsatser og tiltag, som kan bruges til at løse opgaven. Med en oplandsgruppe, en fjordgruppe og en viden- og datagruppe, er parternes fagpersoner sat på opgaven om at pege på tiltag, der forbedrer vandmiljøet.

- Jeg synes, tiltaget er meget dansk, forstået på den måde, at i Danmark samarbejder vi om tingene. Vi snakker med hinanden på tværs af overbevisninger. Det er dejligt at se et progressivt grønt tiltag startet af landmænd, hvor der også er ejerskab i Danmarks Naturfredningsforening, en række andre interesseorganisationer og fire kommunerne i projektet. Det er ret unikt og enestående, og det er også noget, der giver en optimisme til fremtiden om, at man vil passe på Danmark og vores natur. Man er klar til i fællesskab at rydde op efter nogle af fortidens syndere, sagde Anders Kronborg.

 

Kort om »Odense Fjord Samarbejdet«

»Odense Fjord Samarbejdet« er en gruppe, der lokalt vil finde og iværksætte aktiviteter i fjorden og i oplandet, som tilsammen skal få vandmiljøet i god økologisk tilstand. I gruppen er interessenter inden for erhverv, friluftsliv, natur og miljø, hvis aktiviteter sammen med økosystemernes kredsløb har indflydelse på fjordens tilstand. »Odense Fjord Samarbejdet« har en udelukkende evidensbaseret løsningstilgang. Virkemidlerne som skal bruges, skal være fagligt velfunderede og med kendte effekter, så der sikres korrekt dokumentation af indsatserne. Samarbejdet bygger på gensidig respekt og skal derfor tage hensyn til erhverv, natur, mennesker og de institutioner, der er i forbindelse med fjorden. Den grundlæggende tilgang er, at opgaven skal defineres lokalt, samtidig med at løsningerne lever op til de nationalt bestemte rammer. På den måde bliver arbejdet baseret på lokal viden om vandmiljøet i Odense Fjord. Det giver ejerskab og sikrer, at løsningerne bliver ført ud i livet.

Samarbejdets parter er:

• L&F Centrovice

• Vandcenter Syd

• Danmarks Naturfredningsforening

• Fjernvarme Fyn

• Odense Renovation

• Odense Havn

• Syddansk Universitet

• Seges 

• Marius Pedersen

• HJ Hansen

• Kerteminde Kommune

• Nordfyns Kommune

• Faaborg-Midtfyn Kommune

• Odense Kommune

Læs også