Biodiesel er en trædesten i den grønne omstilling

To folketingspolitikere, Karina Lorentzen (SF) og Anni Matthiesen (V), besøgte forleden den økologiske landmand Bjarne Boesen på Hellevad Vandmølle for at høre mere om den grønne omstilling på gården.

Bjarne Boesen fortalte Karina Lorentzen (SF) og Anni Matthiesen (V) om den grønne omstilling af gården.

Er biodiesel produceret på raps fra danske marker en faktor i den grønne omstilling?

Ja, mener økologisk landmand Bjarne Boesen, som driver Hellevad vandmølle vest for Aabenraa og sammen med hustruen Elsebeth Junker desuden har bondegårdsferie for op imod 45 gæster.

Bjarne Boesen valgte for et år siden at fylde bæredygtig biodiesel i tanken på gårdens traktorer og maskiner, og det har fungeret fremragende, sagde han til folketingspolitikerne Karina Lorentzen (SF) og Anni Matthiesen (V), da de forleden kigge forbi for at høre nærmere om den grønne omstilling på gården.

Bjarne Boesen forklarede, at han på gården har gennemført en række tiltag for at være mere bæredygtig og derfor fik øje på den hvide tank med fossil diesel i maskinhuset:

- Nu får jeg leveret biodiesel fra Emmelev A/S, og traktorerne kører uden problemer på 100 procent bæredygtig diesel uden tekniske problemer. Jeg mærker dog, at trækkraften er en smule forringet, men det var jeg gjort opmærksom på allerede da jeg lavede aftalen, så det betyder ikke noget, sagde Bjarne Boesen til de to politikere.

- Det her er en stepstone på vej mod den grønne omstilling. Der kommer sikkert mange andre løsninger i fremtiden med bl.a. brint og el, men jeg har brug for at gøre noget lige nu, og det er altså muligt med denne biodiesel, sagde Bjarne Boesen til politikerne.

Biodiesel på den politiske dagsorden

Bjarne Boesen opfordrede politikerne til at gøre en indsats for, at biodiesel i højere grad kan blive en del af løsningen:

- Vi har mange gæster på bondegårdsferie, som spørger interesseret til denne mulighed for at gøre noget for klimaet, og det kunne være fint, hvis endnu flere fik mulighed for at skifte til det grønne brændstof. Vi som landmænd skal også tage del i den grønne omstilling, hvilket en del også gør, men vi kan gøre endnu mere. Brug af biodiesel kan være en af disse tiltag, sagde Bjarne Boesen.

Karina Lorentzen og Anni Matthiesen havde mange gode spørgsmål om mulighederne for at køre på biodiesel. En af udfordringerne er debatten om, at dyrkningen af raps til biodiesel står i vejen for dyrkning af afgrøder til menneskeføde.

Men faktisk er biodiesel blot et biprodukt i produktionen, idet både glycerin til bl.a. den farmaceutiske industri i Danmark og proteinholdige foderkager til malkekøer er et resultat af produktionen. Således udvindes 80 kg glycerin på et ton raps, og uden denne del af produktionen skulle glycerin importeret.

Proteinrige foderkager

De proteinrige foderkager er den del af foderrationen til 85.000 danske malkekøer og fortrænger dermed importeret soja fra blandt andet Sydamerika, hvilket er både klima- og miljøvenligt.

Samlet set fortrænger biodiesel produceret på raps 75 procent af den CO2-udledning, som almindelig fossil diesel står for, og med tårnhøje brændstof- og energipriser og et ønske om at blive uafhængig af energi fra Rusland giver det god mening at undersøge de grønne alternativer, mener Karina Lorentzen.

Anni Matthiesen fremhæver, at biodiesel er med til at skabe danske arbejdspladser, og hun har bl.a. fokus på, at mange busser og lastbiler i Sverige køre på ren biodiesel året rundt. Også herhjemme kan biodiesel være en del af løsningen ikke kun i landbruget, men også i den tunge trafik, mener politikeren.

Læs også