Ny fødevareminister ønsker færre regler på dagsordenen

- Jeg vil arbejde for, at det skal blive lidt lettere og lidt mere enkelt, både for landmænd og sådan set også for myndighedssiden, fortæller Jacob Jensen, der dog først vil arbejde på erstatningsudbetalinger til minkavlerne.

Afbureaukratisering og regelforenkling er noget af det, som ligger Jacob Jensen meget på sinde. Foto: Jesper Hallgren Den nye fødevareminister bor med sin familie, hustruen Marie-Louise og parrets tre børn, få hundrede meter fra fødegården på Midtsjælland. Foto: Jesper Hallgren

Danmark har i den 49-årige sjællandske venstremand Jacob Jensen fået en ny minister for fødevarer, landbrug og fiskeri. Og det var en tidlig »julegave«, han fik, da Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ringede og tilbød ham ministerposten.

På den korte bane, hvad bliver din opgave så?

 - Det bliver at få sat mig godt i stolen og finde rundt i, hvad det er for en kæmpe butik, som jeg nu er blevet sat i front for.

- Så er der selvfølgelig hele regeringsprogrammet, som jo er det, der er afsættet for hele arbejdet. Men selvfølgelig skal jeg først og fremmest ind og lære hele butikken og de folk at kende, jeg skal arbejde sammen med. Det gælder også alle aktørerne rundt omkring - altså organisationerne osv. Det er det, der er allerførst på dagsordenen.

- Men der venter også nogle politiske sager, understreger ministeren. Både på den korte og på den lidt længere bane.

Minkerstatning skal afklares

Hvad er det for nogle politiske sager, der ligger?

- Det er klart, at erstatningerne til minkavlerne er en af de allerførste opgaver, der ligger. Det fremgår også af vores regeringsprogram, at der skal vi allerede her i starten af det nye år komme med en model for, hvordan den kan se ud.

Hvad har du af visioner, som du kan sige, du måske har gået med, og som du gerne vil rulle ud, nu hvor du er blevet minister?

- Helt overordnet vil jeg gerne, den dag jeg ikke længere er i den her position, blive bedømt på, om det er blevet lettere at være landmand og lettere at være fisker. Forstået på den måde, at der er selvfølgelig de krav og de regler, der ligger rundt om et erhverv. Men der er også en masse bekendtgørelser, en masse detaljerede regler og andet, som jeg ved kan spænde ben for, hvordan man kan udøve det gode landmandskab, fastslår den sjællandske minister.

- Det er klart, at erstatningerne til minkavlerne er en af de allerførste opgaver, der ligger. Det fremgår også af vores regeringsprogram, at der skal vi allerede her i starten af det nye år komme med en model for, hvordan den kan se ud.

Jacob Jensen, fødevareminister

En forskel i en positiv retning

Derfor, betoner Jacob Jensen, er afbureaukratisering og regelforenkling noget af det, som ligger ham meget på sinde.

- Landmændene må gerne synes, at her er en, der ikke redder hele verden fra den ene dag til den anden, men som i hvert fald sætter en retning, der skal gøre det lettere, så de kan koncentrere sig om i højere grad at udvise det gode landmandskab. Det vil jeg i hvert fald gerne måles på en dag.

- Jeg håber, at det gør en forskel i en retning, der er en rigtig og positiv retning. Og når man kigger ned i vores regeringsprogram, der synes jeg sådan set, at der tegner sig både nogle gode ting og også nogle rammer for, hvad jeg kan arbejde med.

- Men selvfølgelig kommer jeg også med mine egne visioner og idéer for, hvordan tingene kan udvikle sig, så det går i den rigtige retning.

- Så er der sikkert nogen, der vil sige, at det ikke går hurtigt nok. Men det skal i hvert fald helst ikke gå i den anden retning. Jeg vil arbejde for, at det skal blive lidt lettere og lidt mere enkelt, både for landmænd og sådan set også for myndighedssiden. Det tror jeg vil være en god start, påpeger ministeren.

Udvikling fremfor afvikling

Ifølge Jacob Jensen skal lovgiverne opstille rammer, der gør, at landbrugserhvervet kan udvikles fremfor at blive afviklet. Og han pointerer, at det direkte er indskrevet i regeringsgrundlaget.

- Erhvervet er jo en del af hele landet. Og derfor skal vi jo samtænke landbruget som et erhverv med resten af samfundet – og vice versa. Og det er det, jeg prøver på en eller anden måde, så jeg kan være med til at bygge bro mellem de forskellige interesser, der er. Altså mellem den mere produktionsmæssige del og så naturforvaltning og alle de andre interesser, der ligger. Sådan at der skabes nogle bedre rammer for et erhverv, som skal udvikles og ikke afvikles.

Ingen detailstyring

Så ikke så meget detailstyring men mere nogle rammer?

 - Jeg skal ikke detailstyre. Jeg vil gerne sætte noget retning på, og så er jeg sikker på, at der er mange andre, som så kan udfylde de rammer. Men rammerne skal være i orden, og de skal være på en måde, så det gode landmandskab udvikles, understreger Jacob Jensen.

Har du ønsker til de danske landmænd, som du nu er blevet minister for. Er der noget, de kan hjælpe med for at trække i den retning, du gerne vil?

- Ja, det er jo klart, jeg vil komme til at være i tæt dialog med landmændene og landbrugets organisationer osv. Og både organisationerne og landmændene skal selvfølgelig gøre opmærksom på de ting, som de oplever i deres hverdag. Det er jo derfor, vi er her. Vi er her ikke for at genere nogen. Vi er her for at drive landet på en god og positiv måde.

- Og mange af de folk er jeg allerede i dialog med qua det, at jeg har været miljøoverfører i over tre år. Jeg var for eksempel med til at forhandle Landbrugsaftalen sidste år, pointerer Jacob Jensen.

I Folketinget under Fogh

Har du noget politisk forbillede?

- Min politiske karriere på nationalplan startede dengang, da Anders Fogh (V) blev statsminister tilbage i 2001. Og jeg var i hvert fald meget inspireret af den måde, som det blev kørt på fra hans side, siger ministeren, der selv blev valgt til Folketinget i 2005.

Jacob Jensen er uddannet erhvervsjurist og kommer fra A. P. Møller - Mærsk, hvor han arbejdede i 10 år, inden han blev valgt til Folketinget.

- Der ligger nok noget om, at ting skal være i orden, og at der skal være rettidig omhu i det, man foretager sig, siger han om sin erhvervsmæssige baggrund.

Afventer CO2-anbefalinger

Hvornår kommer landmændene til at høre mere omkring en CO2-afgift på landbruget?

- Nu har vi jo den her ekspertgruppe nedsat, og de skal så komme med deres muligheder og deres forslag inden for den ramme, der står i regeringsgrundlaget med forskellige modeller for, hvordan den kan skrues sammen.

- Så jeg vil selvfølgelig afvente at se, hvad de kommer med. Så må vi så tage bestik af de forslag eller de anbefalinger, der ligger. Så før, de kommer med deres anbefalinger, kommer jeg ikke til at mene noget mere konkret om, hvordan sådan en afgift skal sættes sammen, slutter Jacob Jensen.

Kort om Jacob Jensen

Jacob Jensen er 49 år og har været medlem af Folketinget siden 2005. Han har været miljøordfører for Venstre siden 2019 og er tidligere erhvervsordfører, kommunalordfører og finansordfører.

Han ejer en mindre gård på cirka 50 hektar ved navn Langholmsgården. Den ligger i Nørre Vallenderød ved Tølløse syd for Holbæk, og har tilhørt slægten siden 1924. Ministeren bor med sin familie, der består af hustruen Marie-Louise, der er sygeplejerske, og parrets tre børn få hundrede meter fra fødegården.

Ministrenes storebror, Jens Jensen, driver jorden i forpagtning, mens ministeren står som ejer med dertil hørende aktiviteter som økonomien, regnskaber, forsikringer, m.v., har han tidligere oplyst.

Den nye minister for fødevarer, landbrug og fiskeri er erhvervsjurist og har en cand.merc.jur. fra Copenhagen Business School.

Læs også