Vil udtage 1.600 hektar lavbundsjorde: Denne kommune vil være CO2-neutral i 2050

Guldborgsund Kommune er på vej med en klimaplan, der indebærer en betydelig sænkning af CO2-aftrykket fra landbruget.

Opstilling af biogasanlæg og udtagning af lavbundsjorde. Det er – sammen med udbygning af vedvarende energi og flere elbiler – blot nogle af de tiltag, som i de kommende år skal sikre, at Guldborgsund Kommune som geografisk område bliver CO2-neutral senest i 2050.

Økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune har på et møde godkendt kommunens nye klimaplan. Den er lavet med input fra aktører inden for henholdsvis landbrugs-, energi- og transportsektoren i Guldborgsund og fra borgere og civilsamfund i øvrigt.

Aktørerne har været med til at komme med ideer og påpege forhindringer, der skal ryddes af vejen, så den samlede CO2-udledning i Guldborgsund kan reduceres.

Ifølge borgmester Simon Hansen (S) har samarbejdet om klimaplanen været inspirerende, og han ser frem til endnu mere fælles fodslag i arbejdet for en klimarobust og CO2-neutral kommune.

- Vi har afholdt tre store klimatopmøder som led i udviklingen af vores fælles klimaplan. Der har været en enorm velvilje fra erhvervslivet, civilsamfundet og de store sektorer til at finde løsninger, tage ansvar på sig og tænke i nye samarbejdsmuligheder. Det vil jeg gerne kvittere for, og det er helt afgørende for, at vi kommer i mål, siger Simon Hansen.

Vil udvikle landbruget

Selv om mange af reduktionerne på klimaområdet skal findes i landbruget, er det ikke ensbetydende med, at der skal være mindre landbrug, fremgår det af planen. Selv om der skal være fokus på bæredygtighed.

- Vi har gode muligheder for at udnytte restprodukter som biomasse til at lave energi og bæredygtig gødning. Vi skal sikre, at vi er på forkant med den nyeste udvikling og teknologi; landbruget skal ikke afvikles men udvikles, hedder det i planen.

Betydelige reduktioner

Ifølge planen skal udledningerne fra landbruget i 2050 reduceres fra cirka 160.000 tons klimagasser om året ved BAU (Business as Usual, red.) til cirka 100.000 tons.

Med til reduktionen af klimagasserne fra landbruget hører, at afsætningen af gylle til biogasanlæg skal øges fra 250.000 tons i 2030 til 300.000 tons i 2050.

En hel del lavbundsjorde skal også tages ud af drift. Guldborgsund Kommune estimerer, at der i 2030 skal være lagt 800 hektar lavbundsjorde om, hvilket vil give en reduktion i udledningerne på 12.888 tons CO2, mens det i 2050 er planen, at cirka 1.600 hektar lavbundsjorde skal tages ud med en reduktion på 25.775 tons CO2 til følge.

Med de tiltag, der er beskrevet i planen, når Guldborgsund Kommune som geografisk område en 80 procents reduktion i forhold til 1990-niveauet allerede i 2030.

Læs også