Tørke-hotline og force majeure: Minister iværksætter tørkeplan

Fødevareminister Jacob Jensen (V) lancerede torsdag en tørkeplan med »mere fleksible rammer« for landmændene, herunder muligheder i forhold til foderproduktion på brakarealer. Ros fra L&F.

Selvom torsdag bød på regn flere steder i landet, må det sandes, at landbruget de seneste uger har været hårdt ramt af tørken, som har gjort mange landmænd bekymrede for høsten denne sommer, og som allerede nu giver udfordringer med at skaffe nok foder til dyrene.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har den seneste tid været i tæt dialog med Landbrugsstyrelsen og erhvervet om den aktuelle situation, og fødevareminister Jacob Jensen (V) har rejst problemstillingen for landbrugskommissæren. Ministeren anmodede om en generel dispensation til at anvende brakarealer til foder, men det har Kommissionen afvist.

På den baggrund iværksætter fødevareminister Jacob Jensen (V) nu en tørkeplan for landbruget. Det oplyser Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse.

- Tørken har allerede her de seneste par uger haft stor betydning for vores landbrug, og med udsigten til en sommer uden regn bliver vi nødt til at have en klar plan for, hvordan vi på bedst mulig vis hjælper landbruget. Jeg har derfor i dag iværksat en tørkeplan, der sætter ind her og nu med konkrete initiativer til at gøre det mere fleksibelt for landmændene og løse en lang række aktuelle udfordringer, udtaler Jacob Jensen.

Force majeure og tørke-hotline

Hvis man akut mangler foder på grund af tørken, kan man påberåbe sig force majeure og tage et slæt på arealet med tilskud til plejegræs, mens der fortsat er en nævneværdig foderværdi i vegetationen.

Som del af tørkepakken kan Landbrugsstyrelsen nemlig afvige fra forbud mod slåning før den 21. juni på arealer under tilskudsordningen »Pleje af græs- og naturarealer« (PLG). Dette kræver, at ansøger påberåber sig force majeure til at tage slæt på tilsagnsarealet inden 21. juni. Landbrugsstyrelsen kan vejlede landmænd om, hvilke kriterier der skal være opfyldt under force majeure-reglerne.

Derudover bliver der bedre muligheder for at flytte dyr og få dispensation til at give dyr på visse græs- og naturarealer tilskudsfoder.

- Planen giver blandt andet landmændene mulighed for at flytte rundt på dyr, og samtidig kan der på grund af tørken være mulighed for landmændene til at udnytte græs på brakarealer til foder. Derudover følger vi udviklingen hen over sommeren, hvor vi vil kunne iværksætte yderligere initiativer, hvis der fortsat ikke er kommet regn. Endeligt vil vi på baggrund af høstens resultater afklare, om der er behov for yderligere initiativer.

For at guide landmændene bedst muligt gennem tørken, etableres der en tørke-hotline i Landbrugsstyrelsen, som kan vejlede og guide landmændene i spørgsmål om tørke og de nye initiativer.

Vandingstilladelser

Mange landmænd oplever lige nu store udfordringer med at få lov til at pumpe vand op fra undergrunden. Det er i dag kommunerne, der er ansvarlige for at give landmændene tilladelser til at pumpe ekstra vand. Derfor sender miljøminister Magnus Heunicke (S) en opfordring til kommunerne om at sikre en hurtigere sagsbehandling i kommunerne af vandingstilladelser.

- Tørken har virkelig fat lige nu. Det er der ingen i tvivl om. Det er derfor vigtigt, at kommunerne bruger de værktøjer, der er i lovgivningen, og får givet midlertidige tilladelser til at pumpe mere vand op, hvor det er muligt, så landmændene ikke skal være bekymret for at løbe tør for vand. Hvis tilladelserne bliver givet hurtigt, er der en bekymring mindre for landmændene i en svær tid, lyder det fra miljøminister Magnus Heunicke (S).

Hvis tørken fortsætter, vil der på den baggrund blive taget stilling til at iværksætte nye initiativer. Det kan blandt andet blive relevant at kigge mod efterafgrøder, som for eksempel ikke kan fremspire under tørke.

Der vil senere kunne tegne sig et samlet billede af konsekvenserne for tørken for landbruget, og der kan med udgangspunkt i blandt andet høstresultater laves en vurdering af, hvad det eventuelt giver anledning til af yderligere initiativer. Derudover sikrer planen, at situationen løbende vil blive fulgt tæt, så alle er klar, hvis det bliver nødvendigt med nye tiltag senere på sommeren og efter høsten.

Møder opbakning fra L&F

Spørger man Torben Hansen, der er planteformand i Landbrug & Fødevarer, vækker tiltagene i første omgang begejstring:

- Vi er glade for, at ministeren handler og har lyttet til vores brede vifte af elementer, der er behov for at se på her og nu. Ministeren vil sikre en klar vejledning til, hvornår man kan tage slæt og afgræsse på de 4 procent brakmarker via force majeure-regler, og det er meget positivt, siger han.

Han kalder det i samme ombæring »skuffende og uforståeligt«, at EU-Kommissionen har afvist ministerens anmodning om generel dispensation til anvendelse af brakarealer til foder.

- Det ville være hurtigere og kræve mindre papirarbejde både hos landmænd og i styrelsen at lave en generel mulighed. For det er jo nu, det giver mening og værdi at tage slæt. Derfor er det også et godt initiativ fra ministeren med en klar vejledning vedrørende force majeure-muligheden.

Ros fra partikollega

Også hos EU-parlamentarikeren Asger Christensen (V) er der begejstring at spore. Han er nemlig krøbet til tasterne i et Facebook-opslag torsdag, hvor han roser tiltaget.

- I går skrev jeg, at tørken har alvorlige konsekvenser for vores foderbeholdning på Nørupgaard og mange andre steder. Derfor skulle vi have tilladelse til at slå brakarealer ned til foder!, skrev han i opslaget.

- I dag leverer Venstres Jacob Jensen så en tørkeplan, hvor brakarealerne kan bruges til dyr på græs, slået af til hø og meget mere. På den måde sikrer vi, at dyrene får noget at spise trods tørken. Det er hurtig, effektiv og fornuftig politik, tilføjede han.

Behov for »mindre bureaukrati nu«

Tiltaget møder dog blandede reaktioner fra andre organisationer i landbruget. Spørger man Økologisk Landsforening (ØL), glæder man sig over, at der er kommet en tørkeplan for landbruget – men planen er ikke helt uden udfordringer:

- Vi ærgrer os over, at landmænd nu skal ud at indhente både individuel vandingstilladelse og tilladelse til græsning på brakarealer. Vi har brug for mindre bureaukrati nu – vi er der, hvor dage kan gøre en forskel for landbrugets afgrøder, udtaler Sybille Kyed, landbrugs- og fødevarepolitisk chef hos ØL.

Og netop den pointe deles af formanden for Bæredygtigt Landbrug, Peter Kiær:

- Det er positivt, at man kommer frem med nogle tiltag, der gør, at vi kan få vandet hurtigt – men det skal være lige nu, fordi der går ikke mange dage til, så duer vårbyggen over hele landet faktisk ikke til noget mere. Så har vi ikke korn til ølproduktion og til foder til dyrene, fortæller han til Effektivt Landbrug.

Initiativer, der iværksættes nu

  • Mulighed for force majeure: Tørken kan have et omfang, der gør, at landmanden ikke kan leve op til nogle af de krav, der er for at modtage landbrugsstøtte. Det betyder, at han i nogle tilfælde kan påkalde sig force majeure, eksempelvis i forhold til at kunne anvende brakarealer til foder, eller hvis fremspiring er slået fejl på brakarealer med blomster
  • Anvende overskydende brak til foder: Der gives mulighed for, at brakarealer, hvor landmanden har anmeldt mere end minimumskrav til brak, kan anvendes til foderproduktion
  • Flytning af dyr: Der gives mulighed for at flytte græssende dyr hjem i staldene fra arealer, der er omfattet af regler om naturpleje
  • Øget fleksibilitet ift. kontrol: Landbrugsstyrelsen giver øget fleksibilitet i forhold til kontrol med afgræsning på græs- og naturarealer
  • Dispensation til at tilskudsfodre på græs- og naturarealer: Landbrugsstyrelsen giver en dispensation til, at der må gives tilskudsfoder til dyr på visse græs- og naturarealer
  • Etablering af tørke-hotline: Der oprettes en telefonisk hotline i Landbrugsstyrelsen, hvor landmænd kan ringe ind med spørgsmål til tørke og regler herom
  • Udnytte slæt inden ophør af forbudsperioden: Der gives mulighed for at tage slæt på visse naturarealer inden ophør af forbudsperioden for slåning den 21. juni ved, at landmanden gør brug af force majeure

Læs også