Ny rapport: Danmarks heder er i kritisk tilstand

Danmarks heder og klitheder er i kritisk tilstand og hastig forværring, efter de i gennem årtier er blevet belastet af høje kvælstofudledninger via luften fra både afbrænding af fossile brændsler og udledning af ammoniak, der især kommer fra landbrugets produktion af dyr og gødning af markerne.

Det konkluderer en ny rapport fra Aarhus Universitet.

- Vi risikerer at miste de naturtyper, der er med i rapporten, inden for 20 år, hvis der ikke bliver gjort noget nu, fastslår Jesper Leth Bak, seniorrådgiver på Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og forfatter til rapporten.

For at vende udviklingen er der brug for både at sænke mængden af kvælstof, der udledes til luften, og at skrue op for genopretning og pleje af naturen, vurderer han.

Hederne hører til de følsomme naturtyper, der er beskyttet som Natura 2000-områder under EU’s Habitatdirektiv, som Danmark har pligt til at overholde.

I Danmark har vi 257 Natura 2000-områder.

Læs også