Minister vil sikre bedre rammer for ungdommen til at vælge landbruget

Fødevareminister Jacob Jensen (V) har iværksat tiltag, der skal få ungdommen til at vælge landbruget til. Desuden vil han undersøge muligheden for yderligere initiativer til gavn for unge landbrugere.

Fra 2010 til 2020 er gennemsnitsalderen for landbrugere steget fra 51 år til knap 58 år. Så der venter et generationsskifte lige om hjørnet for dansk landbrug, hvor op mod en tredjedel af alle heltidsbedrifter forventes at skulle gennemgå et generationsskifte inden 2030. Derfor sætter fødevareminister Jacob Jensen (V) nu unge landbrugere på dagsordenen i en tid, hvor antallet af heltidsbedrifter er faldet til 7.600 (2021-tal), og om syv år forventes at være faldet til omkring 5.000, vurderer Seges Innovation.

I 2023 var 21 procent flere elever startet på en landbrugsskole sammenlignet med 2021. Den store interesse fra ungdommen til landbruget skal der drages nytte af, mener ministeren.

- Vi er nødt til at sikre, at nye kræfter kan og vil være med til at udvikle landbruget. Hvis vi ikke fortsat har landbrugere, der vil drive vores landbrugserhverv om 10 eller 20 år, så er det svært at opfylde ambitionerne om at holde landbruget på danske hænder og samtidigt sikre et grønnere fødevareerhverv, siger Jacob Jensen.

Lemper krav

Ministeren har sammen med forligskredsen bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug tidligere i juni 2023 besluttet at lempe for etableringsstøtteordningens krav om, at ansøgere skal have relevant uddannelse. Det betyder, at praksiserfaring – og ikke udelukkende uddannelse – fremover kan benyttes i unge landbrugers ansøgning til etableringsstøtte.

Det kan have en betydning for, at flere unge landbrugere og gartnere får mulighed for at søge støtten og dermed etablere sig i landbrug eller gartneri. Såfremt EU-Kommissionen godkender dette, så vil det være en mulighed, når ordningen åbner for ansøgning i 2024.

Fremrykning af midler

Derudover besluttede ministeren i maj 2023 at sikre finansieringen til, at alle relevante ansøgninger til den nye etableringsstøtteordning fra unge landbrugere og gartnere kunne imødekommes i 2023. Unge landbrugere og gartnere viste nemlig ekstraordinær stor interesse for etableringsstøtteordningen i 2023. Efter den afsluttede ansøgningsrunde om etableringsstøtte til unge landbrugere og gartnere i 2023 var der således ansøgninger for i alt cirka 340 millioner kroner. Det var 147,2 millioner kroner over den afsatte ramme på 192,8 millioner kroner.

For at imødekomme den større søgning i 2023 vil der blive fremrykket midler fra ansøgningsrunden i 2027.

Ministeren lover samtidig, at han løbende vil have øje for at iværksætte yderligere initiativer til gavn for unge landbrugere.

- Hvis vi ikke fortsat har landbrugere, der vil drive vores landbrugserhverv om 10 eller 20 år, så er det svært at opfylde ambitionerne om at holde landbruget på danske hænder og samtidigt sikre et grønnere fødevareerhverv

Jacob Jensen (V), fødevareminister

Læs også