Sønderlemmende kritik af dansk vandmiljøindsats

Danske regeringer har mere eller mindre ladet stå til i et årti, og derfor bliver det umuligt for Danmark at få vandmiljøet i god økologisk tilstand inden 2027, vurderer eksperter ifølge Politiken.

Der er slet ikke gjort nok politisk for at sikre, at danske vandløb og åer kan komme i god økologisk tilstand inden 2027, som EU har sat som krav.

Det skriver et panel af internationale eksperter i en rapport i forbindelse med den såkaldte »second opinion« af vandplanerne, som dagbladet Politiken er kommet i besiddelse af.

- Panelet noterer med bekymring, at næsten et årti blev tabt i 2010'erne, hvor der kun var et meget lille fald i udledningen af kvælstof, står der i rapporten.

Dermed skyder ekspertpanelet også i høj grad skylden på landbrugets brug af gødning, der ifølge rapporten står for 2/3 af kvælstofudledningen. Og det får konsekvenser for de EU-krav, som Danmark skal leve op til.

- Panelet forudser, at det ikke er muligt at opnå god miljøtilstand i alle danske farvande i 2027, står der i rapporten.

RV: Kom i gang og ryd op

Fra flere politikere lyder der en sønderlemmende kritik af konklusionerne i rapporten. Den radikale leder Martin Lidegaard skriver på det sociale medie X, at tidligere regeringer under ledelse af Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen har ladet stå til.

- Vores fjorde dør, stenbidder og torsk er kollapset, og havbunden er flere steder ødelagt af trawl og råstofudvinding. Ny rapport fra internationalt ekspertpanel bekræfter, hvad danske forskere har sagt år efter år efter år: Kun en markant reduktion af kvælstof og markant begrænsning af trawl kan redde det danske hav, skriver han.

Han opfordrer den nuværende regering til at komme i gang og få ryddet op efter sig selv. Og det skal blandt andet ske med den bebudede CO2-afgift.

- Indfører vi CO2 afgift på landbruget, får vi også mindre kvælstof. Og udtager vi landbrugsarealer til skov, grundvandsparker og ekstensiv drift, samtidig med vi indfører et bæredygtigt fiskeri, kan vi komme i mål på sigt. Også med mere bæredygtige erhverv rent økonomisk. Men det haster, hvis vi vil give et levende hav videre til næste generation, lyder det fra Martin Lidegaard.

- Panelet noterer med bekymring, at næsten et årti blev tabt i 2010'erne, hvor der kun var et meget lille fald i udledningen af kvælstof

- fra rapporten - ifølge Politiken

Læs også