L&F stiller krav til politikerne: - Man skal ikke gå og have ondt i maven over det her i flere år

Landbrug & Fødevarer stiller krav til politikerne om, at de kommende ejendomsvurderinger ikke må skabe uro og utryghed. - Vi skal kunne have en sikkerhed for, hvad der foregår, lyder der.

- Man skal ikke gå og have ondt i maven over det her i flere år. Det bliver vi simpelthen nødt til at stille som krav til politikerne. Kommer der nogle af de her sager, når vurderingerne for landbrugsejendomme kommer til november, hvor det er fuldstændig skævt, skal vi ind og gøre noget ved det.

Sådan lød det forleden fra viceformand i Landbrug & Fødevarer og formand for Familielandbruget, Lone Andersen, da Landbrug & Fødevarer afholdt webinar om vurdering af ejendomme på landet.

L&F følger med

Hun understregede, at der løbende er møder med vurderingsstyrelsen og skatteministeriet, hvor der forelægges konkrete eksempler på, hvad det har af konsekvens, og hvordan det kommer til at virke ude i virkeligheden, det der nørdes med på papir.

- Vi har i mange år beskæftiget os med ejendomsskatvurderingsområdet. Men det fik dog betydelig fart på her i foråret ved udrulning af ejendomsskatkategorisering.

- Vi var mange, der delte vores utilfredshed med den måde, de nye ejendomsvurderinger er kommet ud på. Sammen med vores lokalforeninger, medier og politikere fik vi sat fokus, og det er lykkedes os at skabe opmærksomhed og ændringer – især i overgangsordningen, der nu er mere enkel og sikker, fastslog Lone Andersen og lovede, at situationen nøje vil blive overvåget, når vurderingerne kommer ud til november.

- Vi håber på mere retfærdig tilgang, end den vi netop har set på privatboliger, sagde hun.

Ingen selvstændig naturkategori

Et af de mange emner, der drøftes, er selvstændig kategorisering af natur.

- Vi vil gerne have, at naturarealer skal anses på lige fod med landbrugsarealer.

Ifølge Lone Andersen så det en overgang ud til, at ejendomme med stor naturværdi skulle omkategoriseres til ejerbolig.

- Heldigvis reagerede politikerne positivt på vores bekymringer og forstod, at ejendomme, der påvirker naturen positivt, ikke bør straffes, fastslog hun.

I øjeblikket er der en afgørende beslutningsproces i gang, hvor forligskredsen drøfter, hvordan naturarealer skal kategoriseres.

- Vi arbejder, her i Landbrug & Fødevarer, på at undgå oprettelsen af en separat naturkategori.

Klarhed i loven

- Der skal være mere klarhed i lovgivningen. Jo flere steder, der står »betydelig« og »mere«, og andet man ikke kan forholde sig konkret til, jo mere skaber det usikkerhed.

- Og det er klart, at kan vi få al natur over, så det bliver set som almindelig landbrugsjord, jamen det er jo den nemmeste måde at administrere det på, og det giver jo sådan en ro i maven for os alle sammen derude.

- Vi regner med, at der er en afklaring til foråret, sagde Lone Andersen.

Livsværdi

Slutteligt slog formanden fast, at det bestemt ikke er alt i den nye beskatningslovgivning, som Landbrug & Fødevarer er begejstret for, og at de synes, at det er meget risikabelt, at ejendomme kun er beskyttet mod skattestigninger nu og her og ikke efter salg.

- Det vil vi forfølge. Den usikkerhed, skal man ikke gå med, og vi holder politikerne op på, hvad det medfører af problemstillinger, sagde hun med henvisning til den rabatordning, der er lavet for ejendomme overtaget før 2024, hvor der ikke skal betales højere ejendomsskatter for 2024, end hvis de nuværende regler var fortsat. Rabatten fra 2024 gælder dog kun frem til salg.

- Vi arbejder for, at det skal være trygt at leve og bo og tilflytte ude i landdistrikterne, for det er jo det, der giver liv, en god landbrugskultur og en god livsværdi – og det er vigtigt, påpegede Lone Andersen.

Læs også