Landbrug & Fødevarer vil ikke føre Søren Koks sag som principsag

Tidligere i år søgte Centrovice Landbrug & Fødevarers forretningsudvalg om, at lade Søren Koks sag blive ført som en principsag. Det har udvalget netop afvist.

Den 27. oktober besluttede Landbrug & Fødevarers forretningsudvalg, at landmand Søren Koks sag ikke vil blive ført som en principsag.

Det er Landbrug & Fødevarers landboretudvalg, der begrunder beslutningen om ikke at antage Søren Koks sag som en principsag, da der ikke vurderes at være juridisk mulighed for at opnå en generel dom, der kan få betydning for en stor nok gruppe medlemmer. Hermed opfyldes retningslinjerne for principsager ikke.

Kan ikke længere drive landbrug

Søren Koks landbrug ved Fjelsted har været kraftigt berørt af udvidelsen af Den Fynske Motorvej, anlæggelse af ny jernbane og nedgravning af en gasledning. Så meget, at Søren Kok siden 2019 har forsøgt at få sit landbrug eksproprieret, da han mister sit grundlag for at drive landbrug.

Både Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen har givet Søren Kok medhold i sagen. Vejdirektoratet, der står for anlægningen af jernbanen, har dog anket sagen og vil lade den gå videre i retssystemet. Det kan forlænge sagen i flere år.

Det er den fynske landboforening L&F Centrovice, der har indstillet sagen til Landbrug & Fødevarers landboretudvalg.

Respekterer beslutningen

- Vi respekterer beslutningen, der er taget i Landbrug & Fødevarers forretningsudvalg. Vi i L&F Centrovice er naturligvis kede af beslutningen, men vi vil nu undersøge, om der andre muligheder for at hjælpe Søren Kok, og vi vil kæmpe for, at vi undgår, at andre kommer til at stå i samme situation, siger formand for L&F Centrovice, Torben Povlsen.

- I L&F Centrovices bestyrelse er der en klar forståelse for, at man ikke kan behandle en borger i det danske retssamfund på den måde, vi har set i Søren Koks tilfælde. Vi lader ikke et medlem i stikken, og vil bestræbe os på at støtte Søren Kok bedst muligt, siger Torben Povlsen.

Læs også