Trods second opinion: Der kommer ikke akutforhandlinger om kvælstofindsatsen

Venstrefløjen så gerne akutte forhandlinger om en fornyet indsats over for landbruget på kvælstofområdet, men det ser ikke ud til at blive en kendsgerning.

Det politiske slagsmål om indsatsen på kvælstofområdet fortsætter. Det sker, efter at den såkaldte second opinion landede på politikernes borde for nylig.

Ifølge Søren Egge Rasmussen, der er klima- og landbrugsordfører hos Enhedslisten, er der ikke nogen tvivl om, at der skal ske en hurtig reduktion af kvælstofudledningerne, og derfor havde han i et såkaldt §20-spørgsmål opfordret miljøminister Magnus Heunicke (S) til at tage fat.

- Vil ministeren nu, hvor der som følge af ekspertvurderingerne i fase 2 af »Second Opinion« ikke længere kan herske tvivl om, at der skal ske en hurtig reduktion af kvælstofudledningerne, invitere til akutforhandlinger om at reducere kvælstofforureningen, så indsatserne kan nå at blive vedtaget, inden næste dyrkningssæson starter i landbruget, og om, hvordan vi sikrer konkrete reduktioner af landbrugets kvælstofudledninger til vandmiljøet, så der hurtigst muligt kan træffes beslutning om yderligere kvælstofreduktioner, lød det i spørgsmålet, der blev besvaret i sidste uge i Folketinget.

Baselineudregninger mangler

Men hvis Egge Rasmussen havde håbet på en øjeblikkelig indsats fra miljøministeren, blev han slemt skuffet. For det er ikke på tapetet lige nu, lød det til på Magnus Heunicke, der pegede på en betydelig oplysning, der fortsat mangler.

- Det, der stadig udestår at få en vurdering af, er det, der hedder baselineudregningen, og den er ikke helt ligegyldig. Jeg tror, at kendere af dansk politik vil vide, at den er meget, meget afgørende vigtig, sagde Magnus Heunicke i sit svar i Folketingssalen og fortsatte:

- I det, vi indtil videre har lagt ind, står den for 5.000 ton kvælstof, som af forskellige årsager i samfundsudviklingen vil blive fjernet som følge af den baseline, der er. Det er vi nødt til at respektere, altså at der er sat et arbejde i gang, som kommer med et svar på, om 5.000 er det rigtige tal, lød det fra Magnus Heunicke.

Op til fagkundskaben

Heunicke pointerede, at man kunne håbe, at tallet fra baselineudreningen var større, men at det var op til fagkundskaben at vurdere.

- Er det mindre, er opgaven for os så meget desto større. Der er flere andre småting, men netop det er for mig at se den helt store politiske, faglige ting, der mangler i at få det faglige grundlag, som er aftalt i forligskredsen for at kunne lave det genbesøg, som det hedder, og som skal til, slog ministeren fast.

Han tilføjede, at der i forvejen er lagt op til en forøgelse af de målrettede reguleringer af landbruget i den kommende dyrkningssæson, specielt rettet mod de steder, der har det største behov.

- Nogle landbrug får et krav om at forøge deres kvælstofreduktion med 30 procent. Det kommer i næste dyrkningssæson, så det ankommer altså efter årsskiftet til de landbrug, der ligger de steder, hvor behovet er størst, sagde Magnus Heunicke.

Læs også