Ministerier overvejer ekspropriation ved lavbundsprojekter

Det kan komme på tale at ekspropriere jordarealer i forbindelse med klimalavbundsprojekter, lyder det fra fødevareminister Jacob Jensen (V).

Det er et af de vigtigste virkemidler for at få nedbragt landbrugets udledning af klimagasser. Udtagning af lavbundsjorde. Som en del af landbrugsaftalen i 2021 blev der sat en ambition om, at der skulle udtages 100.000 hektar, og siden er der blevet sat gang i en række projekter.

I efteråret kunne Fødevareministeriet oplyse, at der på daværende tidspunkt var sat gang i projekter, der dækker 38.628 hektar jord, og at man dermed er godt en tredjedel fremme i processen.

Fødevareminister Jacob Jensen (V) sagde ved den lejlighed, at der var grund til at glæde sig over udviklingen, selv om det fra flere sider er blevet kritiseret, at man ikke er kommet længere.

- Udtagning af lavbundsjorder er drønsvært. Både fordi der er rigtig mange aktører inde over de her projekter, og fordi hvert enkelt projekt tager tid. Derfor er en vis tålmodighed også nødvendigt med de her projekter. Og det ser vi efterhånden betaler sig, når vi ser den positive fremgang med de nye tal, sagde han.

Er anbefalet ekspropriseringer

Siden har en ekspertgruppe kommet med 12 anbefalinger om, hvordan man kommer i mål med udtagningerne, og det har fået Enhedslistens landbrugsordfører, Søren Egge Rasmussen til at spørge ministeren om, hvornår regeringen har tænkt sig at følge op på flere af anbefalingerne.

Det gælder blandt andet en anbefaling om at sidestille mulige eksproprieringer på området med de muligheder, der i dag findes i forbindelse med kvælstof- og fosforvådområdeprojekter.

- I situationer, hvor et projekt ikke kan realiseres som følge af enkelte lodsejeres modstand, kan ekspropriation være en mulighed for at sikre gennemførelsen af projektet, hedder det i rapporten.

Kræver juridisk afklaring

Nu er der kommet svar fra ministeren, skriver Altinget i en omtale af ministersvarene, og her lyder det nu, at man i Fødevareministeriet er i dialog med Miljøministeriet om spørgsmålet. Og det kan ende med ekspropriationssager i særlige tilfælde, oplyser Jacob Jensen.

- Mit udgangspunkt er, at jeg er meget tilbageholdende med at bruge dette redskab, da det er en indgriben i den private ejendomsret. Det vil kun være i helt særlige og afgrænsede tilfælde, at jeg vil overveje at bringe det i anvendelse, skriver han i svaret.

Han tilføjer, at det vil kræve en juridisk afklaring på problemstillingen. Ifølge svaret til Folketinget er der ikke nogen dato for, hvornår den juridiske afklaring er afsluttet. Derefter vil sagen blive behandlet politisk, lyder det.

- Jeg vil tage initiativ til en drøftelse i forligskredsen bag landbrugsaftalen, når ovenstående afklaringer foreligger, lyder det fra Jacob Jensen.

Det er meget begrænset, hvor mange lavbundsprojekter der er nået til vejs ende. I august måned sidste år skrev Dagbladet Information, at hverken Landbrugsstyrelsen eller Naturstyrelsen havde realiseret så meget som en enkelt hektar projekter.

Læs også