Assens Kommune vinder KL’s Klimapris 2024

Assens Kommune hædres for, hvordan de lykkes med at omdanne udtaget landbrugsjord til spirende naturområder, der sikrer væsentlige klimagevinster. Nøglen er tidlig inddragelse af og det frivillige samarbejde med lodsejerne og lokalsamfund.

- Vi er meget stolte og beærede over den anerkendelse, som prisen indebærer. Når der er kamp om pladsen i det åbne land, og der er så vigtige dagsordener, som kalder på handling, så er vi som klimakommune meget optaget af at lykkes med projekter, som gør en forskel på flere fronter på én gang. Og der er jeg meget stolt af, at vi har medarbejdere, som har udviklet projektmetoder, som øger opbakningen til samt effekten af projekterne, siger Søren Steen Andersen, Borgmester i Assens Kommune.

- I Assens Kommune har vi flere eksempler på, hvordan vi lykkes med at skabe natur- og vådområder, som gavner miljø, klima og biodiversiteten ved at tænke helhedsorienteret og ved at lodsejerne frivilligt vælger at udtage landbrugsjord fra den daglige drift og lade det indgå i projekterne. Det lykkes vi med blandt andet på grund af »Assensmodellen«, fortæller formand for Miljø, Teknik og Planudvalget i Assens Kommune, Jens Jakobsen.

»Assensmodellen«

»Assensmodellen« er en måde, hvorpå man tidligt inddrager lodsejere og efterfølgende, lokalbefolkning og andre interessenter i et givent projektområde. Disse får på et meget tidligt tidspunkt præsenteret formålet samt en overordnet ramme for projektet. Det er samfundsformål om øget kvælstofreduktion, biodiversitet, CO2-reduktion, grundvandsbeskyttelse med videre. Herefter er der en åben og tæt dialog med de involverede parter, som skal bidrage med at belyse, hvilke interesser og potentialer der er i projektområdet, og hvad de forskelliges ønsker til projektet er.

- Der er en stor portion pragmatik i »Assensmodellen«. Det er nødvendigt, når vi i disse og de kommende år gennemfører en historisk stor arealkabale. Ligeværdig dialog er måden, hvorpå vi kan hive abstrakte direktivkrav og indviklede bekendtgørelser ud i handlinger i den virkelige verden. Grøn omstilling skal være nærværende, mulig og nødvendig at handle på, hvis vi skal flytte noget og undgå konflikter og sikre, at de overordnede formål giver lokal værdi og forankring.

- Med den tidlige inddragelse sikrer vi, at vi får flest mulige perspektiver, ønsker og hensyn tænkt ind i projektet fra starten. Det giver en væsentlig merværdi, og vi opnår en større synergi i projekterne og en bedre proces, fortæller Jannik Seslef, projektleder i Natur og Miljø i Assens Kommune, og understreger, at de samtidig er optaget af, at det skal være frivilligt for lodsejerne at deltage.

Læs også