bannerPos

Bonnesen: Helt urimelige krav i digesager

Erling Bonnesen går nu ind i sagerne om fjernede diger med en række spørgsmål til kulturministeren. Foto: Erik Hansen

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
17-09-2019 09:29
Det kan ikke være rimeligt, at lodsejere skal genetablere jordvolde uden kulturel værdi, mener Erling Bonnesen (V), der nu går ind i de mange digesager.

Venstres fødevareordfører og medlem af Folketingets miljø- og fødevareudvalg, Erling Bonnesen, går nu ind i de mange digesager, der i årevis har været en sten i skoene hos mange lodsejere, der typisk uforvarende har gennembrudt eller fjernet diger på deres jorde. 

Det er typisk sket, fordi de nuværende kort ikke har været tilstrækkeligt opdateret. Trods tidligere politiske indsatser på området, hvor staten blandt andet har afsat midler til at hjælpe kommunerne med at opdatere deres kort, er der fortsat over 500 uafsluttede sager, der har skabt stor frustration, typisk hos landmænd.

- Vi skal have sat en stopper for de helt urimelige krav om genetableringer af gamle jord- og stendiger, siger Erling Bonnesen (V) og fortsætter:

- Ofte har der været tale om helt små jordvolde, som ikke kan forventes at have haft nogen kulturværdi. Jeg har nu rejst sagen overfor kulturministeren og stillet en række spørgsmål om de mange problemstillinger for at få afklaret og løst sagerne.

Tre spørgsmål
Erling Bonnesen har nu sendt tre spørgsmål til den ansvarlige minister på området, kulturminister Joy Mogensen (S). Hun skal nu skriftligt orientere om den aktuelle status på området, blandt andet om resultatet af den pulje, som tidligere blev afsat til registrering af jord- og stendiger.

Desuden skal ministeren også forholde sig til flere andre af de mange problemstillinger, der er forbundet med sagerne.

Det gælder blandt andet gamle diger, der er fjernet for mange år siden, for eksempel af tidligere ejere, men som nu bliver krævet genetableret af myndighederne overfor nye ejere, selvom de ikke kendte til de gamle diger.

Kulturministeren skal blandt andet også kommentere og redegøre for, hvordan der kan tilrettelægges fremadrettede retningslinjer, så der kan opretholdes et rimeligt antal relevante jord/stendiger, der også har aktuel kulturværdi og tilrettelagt en mere rimelig og afbalanceret administration af området.

Digeproblematikken har stået på i årevis, og trods politisk velvilje fra Christiansborg er det ikke lykkedes for skiftende regeringer at løse sagerne. Ministerierne har modtaget en lang række skrivelser fra Landbrug & Fødevarer, men uden at det for alvor har haft den ønskede effekt.

Siden regeringsskiftet har viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, skrevet til kulturministeren, der har meldt ud, at hun er klar til at se på lovgivningen i sagerne.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.

Kommunal spildevandsudledning er vigtigt skyts i BNBO-retsopgør

De kommunale udledninger af milliarder af liter urenset spildevand direkte til det danske vandmiljø, leverer ifølge advokat Hans Sønderby Christensen en vigtig pind til BNBO'er og kommunale indsatsplaners »ligkiste«.

Kompensation kan redde forretningen

Myndighedernes økonomiske corona-hjælpepakke kan for nogle minkavlere være lige præcis den redningsplanke, der skal til, fortæller rådgiver.
Side 1 af 1852 (37029 artikler)Prev1234567185018511852Next