bannerPos

Bonnesen: Helt urimelige krav i digesager

Erling Bonnesen går nu ind i sagerne om fjernede diger med en række spørgsmål til kulturministeren. Foto: Erik Hansen

Henning K. Andersen

Journalist
17-09-2019 09:29
Det kan ikke være rimeligt, at lodsejere skal genetablere jordvolde uden kulturel værdi, mener Erling Bonnesen (V), der nu går ind i de mange digesager.

Venstres fødevareordfører og medlem af Folketingets miljø- og fødevareudvalg, Erling Bonnesen, går nu ind i de mange digesager, der i årevis har været en sten i skoene hos mange lodsejere, der typisk uforvarende har gennembrudt eller fjernet diger på deres jorde. 

Det er typisk sket, fordi de nuværende kort ikke har været tilstrækkeligt opdateret. Trods tidligere politiske indsatser på området, hvor staten blandt andet har afsat midler til at hjælpe kommunerne med at opdatere deres kort, er der fortsat over 500 uafsluttede sager, der har skabt stor frustration, typisk hos landmænd.

- Vi skal have sat en stopper for de helt urimelige krav om genetableringer af gamle jord- og stendiger, siger Erling Bonnesen (V) og fortsætter:

- Ofte har der været tale om helt små jordvolde, som ikke kan forventes at have haft nogen kulturværdi. Jeg har nu rejst sagen overfor kulturministeren og stillet en række spørgsmål om de mange problemstillinger for at få afklaret og løst sagerne.

Tre spørgsmål
Erling Bonnesen har nu sendt tre spørgsmål til den ansvarlige minister på området, kulturminister Joy Mogensen (S). Hun skal nu skriftligt orientere om den aktuelle status på området, blandt andet om resultatet af den pulje, som tidligere blev afsat til registrering af jord- og stendiger.

Desuden skal ministeren også forholde sig til flere andre af de mange problemstillinger, der er forbundet med sagerne.

Det gælder blandt andet gamle diger, der er fjernet for mange år siden, for eksempel af tidligere ejere, men som nu bliver krævet genetableret af myndighederne overfor nye ejere, selvom de ikke kendte til de gamle diger.

Kulturministeren skal blandt andet også kommentere og redegøre for, hvordan der kan tilrettelægges fremadrettede retningslinjer, så der kan opretholdes et rimeligt antal relevante jord/stendiger, der også har aktuel kulturværdi og tilrettelagt en mere rimelig og afbalanceret administration af området.

Digeproblematikken har stået på i årevis, og trods politisk velvilje fra Christiansborg er det ikke lykkedes for skiftende regeringer at løse sagerne. Ministerierne har modtaget en lang række skrivelser fra Landbrug & Fødevarer, men uden at det for alvor har haft den ønskede effekt.

Siden regeringsskiftet har viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, skrevet til kulturministeren, der har meldt ud, at hun er klar til at se på lovgivningen i sagerne.

Kryb og kravl virker mod skadegørere

Hos Borregaard Bioplants i Hvidovre fører man et stort udvalg i såvel nyttedyr som bakterier og svampe, der virker mod skadegørere. Flere er godkendt i markafgrøder.

Strammere krav i ny ordning

Tilsagnskrav vægter miljøeffekter højere end bedriftsstørrelsen i ny ordning til kvæg og gartneri.

EU-tilskud hjalp generationsskifte i mål

En støtteordning med tilskud fra EU var med til at gøre et generationsskifte muligt for far og søn i Thy. Forarbejde og rådgiver-hjælp sikrede dem en smidig proces, mener de.

Knap halvdelen af rapsmarkerne skal sprøjtes mod jordlopper

Planteavlskonsulenterne har i denne uge fundet bekæmpelsesbehov for larver i 45 procent af rapsmarkerne landet over.

Moderne kameraløsninger gør det nemt at overvåge bedriften inde og ude

Overvågning af landbrugsbedrifter vinder frem. Optagelserne kan dokumentere adfærd overalt og brugs som værn mod aktivister eller til efteruddannelse, når udførte arbejdsopgaver filmes og evalueres.

De danske svineproducenter samles til årets største møde

Tirsdag og onsdag i næste uge mødes svineproducenter fra hele landet for at debattere, netværke og tanke ny viden i Herning.

Nyt bejdsemiddel mod rapsjordlopper

Efter EU's forbud mod insektbejdse med neonikotinoider er der behov for en anden type bejdse til blandt andet rapsudsæd. Corteva har nu midlet Lumiposa klar, som også vil aflaste den stigende pyrethroid-resistens.
Side 1 af 1664 (33269 artikler)Prev1234567166216631664Next