Folketinget skal nu tage stilling til dansk totalforbud mod glyphosat

På torsdag behandler Folketinget et beslutningsforslag fra Enhedslisten om et totalforbud i Danmark mod salg og anvendelse af ukrudtsmidler, der indeholder glyphosat. Partiet har dog langt fra resten af rød blok med sig.

Står det til Enhedslisten, så skal det om under halvanden måned være forbudt at bruge ukrudtsmidler med glyphosat i Danmark. Partiet har således fremsat et beslutningsforslag i Folketinget, som skal behandles på torsdag og som har til formål at tvinge regeringen til at indføre et totalforbud mod salg og anvendelse af glyphosat gældende allerede fra 1. marts. Forbuddet skal gælde både landmænd, haveejere og offentlige institutioner.

- Glyphosat er godkendt som aktivstof i sprøjtegifte på baggrund af to grundlæggende antagelser: Dels at glyfosat nedbrydes så hurtigt i miljøet, at giften ikke har mulighed for at forårsage forurening, dels at glyfosat ikke er farligt for miljø og sundhed. Der er rejst begrundet tvivl om rigtigheden af begge disse antagelser. Det er forslagsstillernes opfattelse, at forsigtighedsprincippet bør tages i anvendelse, og at der bør indføres et forbud mod glyphosat, herunder sprøjtemidlet Roundup, lyder det i bemærkningerne til lovforslaget, som Enhedslisten har fremsat.

Enhedslisten henviser til den stærkt omdiskuterede rapport fra WHO’s kræftagentur IARC fra 2015, hvor glyphosat blev betegnet som »sandsynligvis kræftfremkaldende«, og som, til trods for at den er skudt ned flere gange, bliver ved med at spøge i den politiske debat. Rapporten var kraftigt medvirkende til, at glyphosat var meget tæt på ikke at få forlænget sin EU-godkendelse. I november 2017 besluttede et flertal af EU-landene dog til sidst efter flere års usikkerheder at forlænge godkendelsen i fem år til 2022.

Både fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, og EU’s kemikalieagentur, ECHA, har ellers frikendt stoffet.

En meningsmåling Norstat foretog for Altinget i efteråret 2017 viste, at 51 procent af danskerne ville have glyphosat gjort forbudt.

I strid med EU-retten

Fra Miljøstyrelsen har man dog tidligere gjort opmærksom på, at man anser det for usandsynligt, at Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan lave et totalforbud mod midler med glyphosat, efter at stoffet blev godkendt i EU. Det mener Enhedslisten dog ikke bør bremse

Danmark i forhold til at indføre det. I bemærkningerne til lovforslaget hedder det:

- Det er helt uacceptabelt, at EU-reglerne forhindrer Danmark i at skride til handling og indføre et totalforbud mod glyfosat. Det er forslagsstillernes opfattelse, at usikkerheden omkring de sundheds- og miljømæssige konsekvenser af brugen af Roundup og andre glyfosatholdige ukrudtsmidler bør tages meget alvorligt. Folketinget bør som konsekvens heraf anvende forsigtighedsprincippet, hvilket betyder, at der indføres et forbud mod Roundup og andre glyphosatholdige ukrudtsmidler fra senest den 1. marts 2019. Hensynet til EU og det indre marked bør ikke stå over hensynet til vores sundhed og miljø, lyder det fra Enhedslisten.

Dødsdømt forslag

Beslutningsforslaget ser dog langt fra ud til at kunne få flertal. Flertallet skal nemlig især hentes i den ellers sædvanligvis pesticidkritiske røde blok, men blokkens suverænt største parti, Socialdemokratiet, kommer til at stemme imod. Det fortæller partiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen.

- Vi er kritiske over for glyphosat, men det er klart, at et totalforbud mod et stof, det er ikke noget, som man lige vedtager en tilfældig torsdag eftermiddag i Folketinget.

- Det er en beslutning, som tager udgangspunkt i, hvad det er, som Efsa vurderer. Og vurderingen herfra er lige nu, at man kan bruge glyphosat, og det er man nødt til at læne sig op ad, siger Christian Rabjerg Madsen.

Han fortæller, at det er Socialdemokratiets holdning, at det er på EU-plan, hvor den nuværende godkendelse udløber i 2022, at problemstillingen omkring glyphosat skal vurderes, og altså ikke via et nationalt totalforbud her og nu, som Enhedslisten vil have indført og som strider mod EU-retten.

- Vores tilgang er dog ganske kritisk. Jeg er ganske utryg ved de forskellige undersøgelser, som er offentliggjort.

- Og jeg ser også gerne, at den danske regering arbejdede meget mere sammen med andre regeringer, som også er kritiske i forhold til glyphosat, siger Christian Rabjerg Madsen, der mener, at den nuværende har opført sig forslæbende, når det drejer sig om glyphosat.

Kan koste dyrt

I weekenden kunne Effektivt Landbrug berette om professor Per Kudsk fra Aarhus Universitet, som på sidste uges Plantekongres i Herning kunne fortælle, at et forbud mod glyphosat økonomisk kan koste landmænd dyrt.

Han berettede om en engelsk undersøgelse, som viser, at resultatet er, at det britiske samfund vil tabe cirka en milliard pund svarende til godt 8,5 milliarder kroner ved at måtte undvære glyphosat.

Det svarer til 1.350 kroner pr. hektar årligt.

 

Læs også