Landmænd i protest

Omkring 300 landmænd protesterende i traktorer, da miljøminister Lea Wermelin lagde vejen forbi Gråsten Landbrugsskole.

DEMONSTRATION Forleden dag havde omkring 300 traktorer kurs mod Gråsten Landbrugsskole i Sønderjylland. I hver af traktorerne sad én utilfreds landmand, og flere kom til efterhånden, som det blev tid for ankomst af miljøminister Lea Wermelin (S), der skulle deltage i et debatmøde arrangeret af LandboSyd.

Nu er det nok er den generelle holdning blandt mange landmænd, som er stærkt utilfredse med de mange krav, reguleringer og begrænsninger, der er kommet fra Christiansborg.

- Tiden er inde til at sætte foden ned. Vi vil ikke have flere krav, reguleringer og begrænsninger af vores erhverv. I 30 år er vi blevet udsat for den ene begrænsning efter den anden, lød det blandt andet fra en af de mange talere inden selve mødet – nemlig Vagn Lundsteen, Agropro Danmark, der også er med i gruppen »Oprør fra Landet«.

- Vi siger nej til efterafgrøder og kvælstofreduktioner. Ifølge landbrugspakken, skulle disse afløses af målrettede reguleringer. Alligevel bedømmes vi på modelberegninger – uden hold i virkeligheden, påpegede Vagn Lundsteen, der betegnede direkte efterafgrøder som at få en bøde for at køre for stærkt uden at blive hastighedsmålt.

Efterafgrøder i strid med EU

Advokat Hans Sønderby, der har ført en række sager for både landbruget og en række andre erhverv og erhvervsvirksomheder, er ikke i tvivl om, at de danske politikere kan komme i klemme i EU omkring efterafgrødekravet. Det sagde han, da han fik ordet.

- Hvis ikke ministeren (miljøminister Lea Wermelin, red.) laver sine regler om, løber hun ind i et juridisk nederlag, hvis I lægger magt bag ordene, lød det fra Hans Sønderby, med henvisning til, hvis landbruget vælger at indklage efterafgrødekravet for EU-retten.

Kritikken af efterafgrøder som middel mod kvælstofudvaskning til trods, så rykker argumentationen ikke ved miljøminister Lea Wermelins holdning til efterafgrøderne.

-  Kvælstofudledninger er ikke faldet. Derfor gennemfører vi en regulering. Og vi prioriterer et godt fagligt grundlag for det, fastslog Lea Wermelin på det efterfølgende debatmøde.

Læs også