Markant hjælpepakke til dansk økonomi

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. 

Regeringen og partierne er derfor nået til enighed om følgende midlertidige kompensationsordninger, lyder det i en pressemeddelelse fra Finansministeriet. 

Her lyder det, at der blandt andet,at man vil forhøje rammen til statsgaranterede låneordninger. Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia., mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. kr. og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. kr., hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. kr.

For de selvstændige, der ikke er direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation fra for nylig vil regeringen og Folketingets partier sikre kompensation til dem, der oplever store fald i deres omsætning.

Se hele pressemeddelelesen her.

Læs også