Minister i samråd på grund af regnefejl

Venstre indkalder fødevareminister Mogens Jensen (S) til åbent samråd i sagen om regnefejlen på Aarhus Universitet, som betyder, at arealet af kulstofrige landbrugsjorde er større end tidligere antaget.

Sagen om, at der er 171.000 hektar lavbundsjord i Danmark og ikke 108.000 som tidligere antaget, skal nu på bordet i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det er Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen og miljøordfører Jacob Jensen, som har indkaldt ministeren til samrådet.

De beder ministeren redegøre for, hvornår ministeren og ministeriet blev orienteret om den regnefejl, der gjorde, at de hidtidige opgørelser af lavbundsjorde var stærkt undervurderede, og hvorfor ministeren ikke straks orienterede Folketinget, da ministeren blev orienteret om regnefejlen, men tilbageholdt oplysninger i flere måneder.

 - Vi undrer os over, at ministeren ikke straks orienterede Folketinget, da han blev bekendt med regnefejlen. Det er meget opsigtsvækkende, at han i flere måneder tilbageholder denne væsentlige information. Det er absolut ikke uvæsentligt, at de hidtidige opgørelser af lavbundsjorde var kraftigt undervurderede, så det burde vi bestemt have været orienteret om, straks ministeren selv blev oplyst om det. Man spørger i den forbindelse sig selv, om der mon er en skjult dagsorden, siger Erling Bonnesen og Jacob Jensen.

Aarhus Universitet har for et par uger siden orienteret om regnefejlen. Her lød det, at regnefejlen var opstået for landbrugsjorde med kulstof mellem 6-12 procent. Aarhus Universitet regnede med 41.000 af sådanne hektarer, men det har vist sig efterfølgende, at der rettere er 98.000 hektar af sådan landbrugsjord.

Estimatet for de egentlige tørvejorde, det vil sige jorde med over 12 procent organisk kulstof, har ifølge Aarhus Universitet ikke været behæftet med fejlskøn. En stigning i skønnet fra 67.000 hektar til 73.523 hektar skyldes ændringer i landbrugsarealet og bedre kortlægningsmetoder, blev det forklaret.

Det åbne samråd er kalendersat til torsdag den 9. januar 2020. 

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også