Nordjysk landboformand tvivler på statsministerens landbrugsløfter

Formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, har svært ved at tage statsmini-sterens ord om at sikre landbrugserhvervet for gode varer. Tvivlen er opstået efter udmeldingen om at fremrykke kravene til kvælstofregulering.

Statsminister Mette Frederiksen understregede onsdag på Landbrug & Fødevarers delegeretmøde i Herning, at Danmark er et landbrugsland, og at landbrugsproduktionen skal blive i Danmark.

Det glæder selvfølgelig formand for Agri Nord, Carl Christian Pedersen, og han håber, at de pæne ord kommer til at præge den måde, regeringen vil håndtere kvælstofreguleringen på fremover.

- Vi har endnu ikke haft muligheden for at få godkendt kollektive virkemidler som minivådområder og vådområder på grund af it-bøvl og andre tekniske vanskeligheder, og så kan det jo ikke være rigtigt, at vi får fremrykket de målrettede krav, siger formanden og understreger:

- Jeg håber ikke, det er måden, tingene skal foregå på i denne regeringsperiode. At ordene er pæne, men handlingerne nogle helt andre.

Omstilling på alle parametre

Udover forsikringer om, at der skal tages hensyn til erhvervets konkurrenceevne og de ar-bejdspladser, erhvervet skaber, har statsministeren også klare holdninger til, hvad landbruget skal levere fremover.

- Klimakrisen skal løses, og det kræver, at landbruget skal omstille sig på nærmest alle para-metre, sagde hun fra talerstolen til mere end 400 delegerede i Landbrug & Fødevarer.

Hun sagde også, at der skal laves mere sammenhængende natur og mere urørt skov for at løse biodiversitetskrisen, der skal gøres tiltag for grundvandet, og der er brug for akutte ind-satser for at reducere kvælstofudledningen.

I den forbindelse hæftede Carl Christian Pedersen sig ved, at statsministeren understregede, at klimakrisen skal landbruget og det øvrige samfund løse sammen.

- Det vælger jeg at forstå som om, at de tiltag, der skal gøres for klimaet, skal finansieres af samfundet, så ingen landmand står tilbage med en kæmperegning. Jeg går ud fra, der følger indtjening med eventuelle klimatiltag, siger formanden.

Læs også