L&F-formand: Politik når det er værst

L&F tordner mod krav om tredobling af målrettede efterafgrøder. Det er fuldstændig uacceptabelt, lyder det fra formand.

Politik når det er værst.

Sådan betegner formand for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, regeringens aftale om fremrykning af målrettet regulering.

- I landbruget har vi spillet med og leveret de frivillige efterafgrøder år for år. Derfor er det komplet uacceptabelt, at man fremrykker en så indgribende regulering lige pludselig. Der er allerede lagt markplaner for 2020, og derfor risikerer flere landmænd, at planerne skal laves helt om, og mange ville have sået anderledes dette efterår, hvis de havde kendt det nye krav, siger formanden, der også pointerer, at en af konsekvenserne bliver en mindre høst til næste år.

Med fremrykningen til 2020 skal landbruget levere cirka 380.000 hektar målrettede efterafgrøder et år før tid.

- Over de seneste måneder har vi igen og igen pointeret over for regeringen, at flere landmænd slet ikke vil have plads til så mange efterafgrøder på deres marker med så kort varsel, uden at konsekvenserne vil være voldsomt dyre og arbejdstunge. Alligevel fører man den her form for politik, som vi, på trods af flere henvendelser, ikke har fået nogen form for faglig begrundelse for. Det er urimeligt, fortsætter Martin Merrild.

Landbrug & Fødevarer undrer sig samtidig over, at regeringen vælger at regulere i stedet for at godkende flere af de andre kendte virkemidler, der kan være med til at reducere kvælstofudledningen.

- Vi har fået nogle udmærkede hensigtserklæringer om, at vi på et tidspunkt kan få godkendt flere og bedre virkemidler. Blot som et eksempel vil præcisionslandbrug på 10 hektar kunne afløse én hektar målrettede efterafgrøder. Men det har man så valgt ikke at tage med fra næste år, hvor det her kæmpe krav rammer os. Det efterlader os med efterafgrøder og normreduktion. Det er en fuldstændig grotesk og uacceptabel situation, siger Martin Merrild.

Læs også