LIVE: Stormøde om oversvømmelser

Lørdag var der stormøde om oversvømmelser i Danmark. I denne artikel kan du læse dig frem til, hvad der blev talt om i løbet af de indledende oplæg.

Martin Merrild åbnede stormødet. Helge Danneskiold-Samsøe, formand for Danske Vandløb, fik en chek på 100.000 kroner fra LandboNord, repræsenteret ved næstformand Lars Mellemkjær. Fotos: Henning Andersen

13.05 Martin Merrild byder velkommen til mødet. Han takker for det samarbejde med Danske Vandløb, Ålauget Gudenåen og Silkeborg & Tange Sø, der har været med til at sørge for, at arrangementet kunne komme op og stå med så kort varsel. Herefter fællessang. 

13.12 I sin åbning er Martin Merrild inde på, at der er brug for en bedre forvatlning af vandløbene, så man kan undgå den situation, man har nu. “Jeg er ikke i tvivl om, at det kan lade sig gøre at forvalte vandløbene, så de får den kvalitet, der skal til. Men vi har et problem lige nu”. 

13.21 Dragan Sljivic, indehaver af Svostrup Kro beretter om de problemer, som vandmasserne i Gudenåen skaber for kroen. En video, der illustrerer vandproblemerne kører hen over det store lærred. 

13.25 "Vi har jo 60 ansatte, der skal have løn hver måned. Men vi kæmper jo med vandet.Mange siger til mig, at jeg får masser af medieomtale, men det ville jeg egentlig helst være fri for. Jeg ville hellere have omtale, fordi det er godt at besøge min kro", fortæller Dragan Sljivic.

13.30 Lars Bo Nielsen, næstformand i Ålaug Gudenåen, Silkeborg, Tange sø, og nabo til Svostrup Kro, fortæller om et forløb, hvor Silkeborg Kommune ifølge ham ikke har gjort nok for at forhindre de truende oversvømmelser i lokalområdet. 

13.35 Peter Offersen, Storå Ålaug, Holstebro, er på scenen. Ålauget har kun eksisteret i en måned. "Der er otte mennesker, der arbejder med vand i Holstebro Kommune. Jeg har foreslået dem, at de kunne tage waders på og komme ud og grave". 

13.42 Peter Offersen slutter sit meget lange indlæg af med at  opfordre til vigtigheden af at få lavet ålaug, hvilket kan være med til at øge det politiske pres i sagerne.

13.50 Peter Bojsen, landmand fra Sønderjylland går i kødet på det etablerede system. "Vi trænger til at blive hørt. Vores politikere kan slet ikke hamle op med embedsværket. Embedsmændene mener ikke at det er noget problem med meget vand. Det kan naturen sagtens klare”.

13.55 Peter Bojsen tilføjer: Jeg bor 26 meter over vandoverfladen. Jeg burde slet ikke have problemer med vand, men det har jeg. Men det er som at slå i en dyne med kommunen.  

14.02 Rikke Krogshave Laursen fra Seges er på scenen. Hun fortæller om årsagerne til de store vandprobelemer. 
- SItuationen er helt ekstrem. Det er kombinationer af et meget vådt efterår og vandet nu. jeg har egentlig opgivet at følge med. Magasinerne er fyldte. 
- Nogle oversvømmelser må vi acceptere. Men det betyder ikke at vi ikke skal gøre noget. 

14.08 Rikke Krogshave Laursen, Seges:

- Når man har en vandløbsforvaltning, hvor man tager mere hensyn til naturen end til markerne, er det med til at forværre situationen. I de sidste 12 måneder har vi som helhed fået 1010 millimeter vand, og det er langt mere end hvad vi havde regnet med. Men det her er nok en forsmag på, hvad der forventer os.

- Hvis vi ser på hvad klimaforskerne forventer, at vi i vinterperioden fremover får langt mere nedbør. Om sommeren bliver der som helhed mindre vand, men det, der kommer, kommer i store mængder, i nogle store hændelser, hvor det så er tørt ind imellem. Men der er ikke noget quick fix til det her. 

14.20 Helge Danneskiold Samsøe, formand for Danske Vandløb, modtog en chek på 100.000 kroner fra Landbrug Nord til foreningen. 

- De falder virkelig på et tørt sted, konstaterede godsejeren med vanlig humor. 

Eftermiddagen fortsætter  med et oplæg af DF-formand Kristian Thulesen Dahl.  Han fortæller, at Dansk Folkeparti har indkaldt regeringen i en hasteforespørgsel om hvordan vi i fælleskab kan løse de vandudfordringer der er. 

Læs også