bannerPos

Svineproducenter: Ministeren vil have i både pose og sæk

Kim Heiselberg, formand for Danske Svineproducenter, har en ting eller to at forklare fødevareminister Mogens Jensen.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
21-10-2019 14:55
Fødevareminister Mogens Jensens kommentar om hans skuffelse over danske svineproducenters efter hans mening mangelfulde fokus på svinevelfærd og få byggerier af farestalde er faldet Danske Svineprocenter for brystet.

- Vi glæder os overordentligt til det møde, som fødevareminister Mogens Jensen satte os i udsigt i TVMidtVest lørdag, for der er helt klart ting, som vi trænger til at få drøftet i detaljer og få forklaret med ministeren.
- Lige nu er det som om, at han vil have i både pose og sæk, og det kan som bekendt ikke lade sig gøre, siger formand for Danske Svineproducenter Kim Heiselberg.
Formanden forklarer, hvordan ministeren i lørdags tog et så voldsomt ord som ”vanrøgt” i sin mund på baggrund af en rapport, og allerede i dag er ministeren igen ude med riven mod svineproducenterne:
- Nu er han utilfreds med, at vi ikke har etableret flere stier til løsgående faresøer, siger Kim Heiselberg, med henvisning til en artikel i det politiske website Altinget mandag..
- Jeg har helt klart opfattelsen af, at ministeren faktisk ikke ved ret meget om dansk svineproduktion eller kender ret mange svineproducenter, og det vil vi gerne hjælpe ham med at rette op på ved at invitere ham på en tur i en dansk svinestald, siger Kim Heiselberg.

Virkelighedens dilemmaer

I forhold til det faktum, at der ikke er etableret det antal pladser til diegivende søer i løsdrift, som der blev målsat i Dan Jørgensens dyrevelfærdshandlingsplan fra 2014,  forklarer Kim Heiselberg, at det bestemt ikke er af ond vilje.
- Hvis Mogens Jensen, vores erhvervsminister, havde sat sig ordentligt ind i den virkelighed, som har været erhvervets de seneste år, så ville han vide, at det er de færreste, der har haft økonomisk mulighed for at investere i nye bygninger og inventar. 
- Vi anerkender, at staten har ydet en økonomisk håndsrækning til lige netop etablering af stier til løsgående diegivende søer, men fakta er blot, at det tilskud ikke kan gøre det alene. Hvis banken ikke vil være med, bliver det ikke til noget. Det er virkeligheden for alle danskere, uanset om man er erhvervsdrivende eller ej, lyder det fra svineproducenternes formand.
Han forklarer, at en anden faktor er, at svineproducenterne også ønsker at passe bedst muligt på deres dyr, og i den forbindelse er stier til løsgående diegivende søer et dilemma.
- På den ene side knokler vi hver dag for at passe vores grise bedst muligt og holde pattegrisedødeligheden så lav som muligt. På den anden side skal vi forsøge at leve op til statens målsætning om 10 procent løsgående diegivende søer i 2020 – et system, hvor pattegrisedødeligheden – alt andet lige - er højere end i de traditionelle systemer. 
- Jeg kan ikke forstå, hvorfor Landbrug & Fødevarer Svineproduktion (LFS) nogensinde underskrev den handlingsplan. De burde vide, at det ville sætte de danske svineproducenter i et dilemma. Og de vidste, at det var helt ude af deres hænder, om den økonomiske situation ville arte sig, så svineproducenterne havde en kinamands chance for at opfylde den målsætning.
Han suppleres af direktør for Danske Svineproducenter Per Bardrum, der uddyber, hvordan det falder foreningen for brystet, når det igen og igen nævnes, at hver femte gris dør i svineproduktionen.

Meningsløs definition

- Det tal er simpelt ikke rigtigt, og det skyldes, at det er helt galt med definitionen på en død gris. 
- Vi kan af gode grunde ikke holde liv i en gris, der allerede er død, inden den er født. Derfor er det helt absurd, at det indgår i det tal. 
- Derfor forstår jeg heller ikke, hvordan LFS eller de øvrige parter bag handlingsplanen i 2014 kunne blive enige om en så – fagligt set - misvisende definition.
- Når man taler om spædbarnsdødelighed, inkluderer man jo heller ikke aborter eller de babyer, der var dødfødte, argumenterer Per Bardrum.
 
Ifølge direktøren viser landsgennemsnittet hen over årene en ret stabil en dødelighed fra fødsel til fravænning på 13-14 procent.
- Det synes jeg faktisk, vores svineproducenter kan være stolte af i betragtning af, at vi taler om en periode, hvor antallet af levendefødte grise er steget fra 14,1 til 16,9 grise pr. kuld i 2017.
- Det viser med al tydelighed, at vi og vores søer er blevet bedre til at passe og drage omsorg for vores grise. Så i stedet for skældud skulle vores svineproducenter faktisk have ros, pointerer Per Bardrum.

Meget at være stolte af

Han tilføjer, at der desværre ikke registreres produktionstal separat for de forskellige produktionssystemer, men at man ved fra forskellige undersøgelser, at pattegrisedødeligheden på friland og i systemer med løsgående diegivende søer – alt andet lige – er højere end i de traditionelle systemer. 
- Vi ønsker ikke at pege fingre af nogen, men ting er ikke sort-hvide, og jeg vil bare nævne, at når fx Dyrenes Beskyttelse forherliger friland og økologi frem for staldgrisene, så viser en dansk undersøgelse fra 2013 i syv større, økologiske besætninger (http://dca.au.dk/fileadmin/DJF/DCA/Pattegrisedoedelighed.pdf) en dødelighed på 25-40 procent inkl. dødfødte, hvor landsgennemsnittet for 2017, der primært er staldgrise, men som inkluderer tal fra alle produktionsformer, var 21,7 procent.
- Derfor synes jeg, vi har rigtigt meget at være stolte af, og det ser jer frem til, at ministeren begynder at anerkende, konkluderer Per Bardrum.

Gyllevogne på kundepræmisser

Siden premieren for to år siden i Hannover har Gøma-fabrikken i Viborg solgt 70 gyllevogne.

Reserver din vårsæd nu

Til de planlagte vårsædsmarker, er der udsæd nok til rådighed, men der forventes at blive et stort træk på de bedste sorter. Anbefalingen fra Agri Nord lyder derfor, at man snarest reserverer den mængde, man forventer at skulle bruge.

Har du et tilbagebetalings-krav?

De landmænd, som måtte have handlet fast ejendom i perioden 2015-2018, hvis betalingsrettigheder er blevet nedskrevet, kan overveje, om der er mulighed for at rejse et krav mod sælger af ejendommen.

Dansk Hereford-avler har succes i Storbritannien

Den mest prestigefyldte titel, som en Hereford-avler kan opnå i Storbritannien, »Sire of the Year« - Årets Tyr - blev for anden gang i The Hereford Cattle Societys historie tildelt en dansk-avlet tyr.

Dansk landbrug har viljen og evnerne til at løse klima-opgaven

Grønt flybrændstof og stop for metan-udledning fra køer er et par af de store CO2-håndtag, som fødevaresektoren kommer til at dreje på, vurderer Hans Roust Thysen, miljøchef hos Seges. Over to dage deltog han i en klimadebat på Agritechnica.

Svineproducenter blev budt velkommen med boblevand

Svineproducenter blev budt velkommen med boblevand

Bestil kun majsfrø der er koldtestet

For at sikre optimale betingelser for god fremspiring, skal der kun anvendes majsfrø, der er koldtestet, ligesom plantetallet skal afpasses efter majsens anvendelse, forholdene for majsdyrkning og sortens tidlighed.

El-traktoren til gårdbrug er lige om hjørnet

Omkring halvdelen af landbrugsopgaverne vil kunne løses med el-traktorer. Alene med nutidens teknologi. Det vurderer amerikansk Danfoss-ingeniør på baggrund af studier. Han tror, elektrificering vil revolutionere traktorbranchen.

Fagfolk går sammen om kvægfaglig dag

Hedegaard, Agri Nord og KvægXperten har slået deres kompetencer sammen og holder Fagdag Kvæg for mælke- og kalveproducenter i Himmerlandsområdet.
Side 1 af 1695 (33894 artikler)Prev1234567169316941695Next