Tag ansvar i tørken

Tørken rammer både konventionelle og økologiske landmænd hårdt. Det er nu, der skal handles – så fødevareerhvervet sikres både på den korte bane og på længere sigt, mener formanden for Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug Flemming Fuglede Jørgensen, som kommentar til de forslag, der allerede nu ligger på bordet. Bæredygtigt Landbrug fremsætter fire konkrete forslag.

- Det er positivt politikerne foretager sig noget, men de er desværre havnet i en gang økologisk symbolpolitik voldført af Landbrug & Fødevarer. Der skal anderledes effektive midler til, siger Flemming Fuglede Jørgensen, fra Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug.

Bæredygtigt Landbrug fremsætter derfor følgende fire forslag:

1. Den skat og de afgifter landbruget har betalt, inden der er tjent en krone, skal tilbagebetales for 2018 og fjernes fremadrettet, således at landbruget bliver beskattet som andre erhverv efter pengene er tjent.

2. Fremadrettet skal der gives bedre mulighed for den mere dyrkningssikre vintersæd – dvs. giv landmanden mulighed for at erstatte alle slags efterafgrøder med tidligt sået vintersæd og dermed vintergrønne marker, der opsamler den samme mængde næringsstoffer. Dyrkningssikkerheden er i ekstreme vejrsituationer altafgørende og skal fremmes.

3. EUs søjle 2 midler, der er taget af landbrugspuljen, skal øjeblikkeligt tilbageføres. Erhvervet skal ikke pålægges at betale luftige projekter uden landbrugsfaglig værdi.

4. Sluttelig kan erhvervet hjælpe sig selv ved, at de landbrugsejede andelsselskaber stopper med at sende milliarder af kroner ud af landet til langsigtede investeringer. Andelsselskaberne skal i stedet arbejde for deres ejere og udbetale maksimalt til landmændene.

-  De forslag vil være både en her og nu støtte til, og en mere langsigtet investering i, vores fødevareerhverv,” lyder det fra formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Netop nu rammes både konventionelle og økologiske kvægproducenter af mangel på græs og grovfoder. Det forslag, der er fremme rammer konventionelle landmænd hårdt, idet økologerne efter forslaget også kan gøre indhug i det konventionelle foder, der allerede er for lidt af.

-  Den samlede foderpulje vil derimod blive større, hvis man i denne situation ikke anvendte grovfoder til brændsel eller i biogasanlæg – så dette kan anvendes til dyrefoder. Det bør politikerne sikre, siger Flemming Fuglede og understreger:

Det batter hverken at udskyde skat, moms eller andre eller at dele ud af manglen på foder afgifter for at afhjælpe tørkesituationen. Der må anderledes handling til.

 

Læs også