Træk i din hektarstøtte – eller forbyg arbejdsulykker?

Benyt tilskudsmuligheder til at finde den rette løsning for arbejdssikkerheden i din virksomhed og for dine medarbejdere – bliv ultra skarp i jeres ESG-rapport, lyder opfordringen fra Karen Feddersen, KF Miljø ApS.

Man kan undres over hvordan arbejdssikkerhed hænger sammen med landbrugets HA-tilskud. Men det gør det, fortæller Karen Feddersen, KF Miljø ApS.

Den 1. januar 2025 implementeres »sociale konditioner« via den nye landbrugsreform. Heri ligger truslen om træk i hektarstøtten ved manglende overholdelse af arbejdsmiljøloven.

Endnu kender man ikke de nærmere detaljer, men kravet er opstået i landbrugets CAP-reform og skal udmøntes i Danmark fra 2025 – endnu et incitament til at forebygge eventuelle arbejdsulykker, EGA (Ensidig Gentagne Arbejdsulykker), tunge løft, skæve vrid, støj, støv og meget mere i landbruget.

- Man bør som landmand især være opmærksom på dette og allerede nu begynde at overveje og planlægge sine muligheder og herved sætte fokus på arbejdsmiljøet. Det er dyrt at lade være, siger Karen Feddersen.

Del af afrapportering

Den attraktive arbejdsplads, hvor arbejdsulykker, nedslidning og fastholdelse af medarbejdere er i fokus, bliver et vigtigt element i den fremadrettede ESG-afrapportering.

ESG-afrapporteringen skal udarbejdes til dine finansielle samarbejdspartnere, i ledelsesafrapporteringer og efterspørges i det hele taget i forhold til at opretholde og fortsat at kunne rekruttere og fastholde medarbejdere.

Som virksomhedsejer både indenfor landbruget, men så sandelig inden for alle erhverv, skal man have fokus på at fremme den attraktive arbejdsplads i forhold til sikkerhed, sundhed og ikke mindst for løbende at have det på din dagsorden

Stil skarpt på emnet

For at bistå landbruget med at stille skarpt på emnet, har vi hos Landbrugsdata ApS sat fokus på emnet via S-indrapporteringen i din ESG-rapport. Her indarbejdes konkrete tiltag og der stilles skarpt på de korte og de lange mål – hvordan bliver man endnu bedre til at sikre sine medarbejdere og sig selv mod arbejdsulykker?

Arbejdstilsynet har proklameret at de kører en ny kampagne i 2024 hvor særligt fem emner er udvalgt som fokusområder:

• Håndtering af kvæg.

• Svovlbrinte i forbindelse med gyllehåndtering.

• Brug og vedligeholdelse af maskiner.

• Håndtering og stabling af store emner, eks. halmballer.

• Samt faldulykker fra højden.

- Finansielle samarbejdspartnere er også interesseret i at vide, hvordan man som virksomhedsejer håndterer emnet og hvordan man sikrer størst mulig værdi sin virksomhed, slutter Karen Feddersen.

Læs også