Der skal fokus på robusthed i bedriften

Alle produktionslandbrug bør fokusere på robusthed omkring kernen i bedriften, så de er bedre rustet til fremtiden inklusive klimakravene, lyder anbefalingen fra Landbrugsrådgivning Syd.

Bankerne interesserer sig i stigende grad for bedriftens robusthed. Dels på grund af klimaagendaen og dels på grund af bæredygtigheden. Hos mange landmænd er der plads både til konsolidering og investering i disse år. Det er derfor oplagt at have fagligt kompetente sparringspartnere med om bordet, så man har de bedste forudsætninger for at skabe en robust bedrift.

- Når man sidder med årsrapporten og udbytteregistreringerne i hånden, giver det god mening at evaluere, inden man blot gentager året, der gik, lyder det således fra Landbrugsrådgivning Syd.

Rådgivningscenteret lægger hermed op til, at landmænd skal overveje, hvorvidt tiden og midlerne egentlig bruges rigtigt, i forhold til ejers kompetencer og fremtidsplaner, eller om der er områder, der skal optimeres. Og det understreges, at en robust og bæredygtig bedrift handler om, at tingene hænger sammen, både personligt, fagligt og økonomisk. Og at ejer selv har noget at stå imod med.

Tænk 5-10 år frem og lav en plan

- Det vigtigste er at mærke efter, om man trives med det, man laver, og hvad der er af ønsker for de næste 5-10 år, lyder det fra Rikke Kyhn, chefkonsulent for planteavl hos Landbrugsrådgivning Syd.

- Vær ærlig over for dig selv i forhold til, hvor kompetencer og interesser ligger, anbefaler chefkonsulenten.

Hun opfordrer til, at det tages op til overvejelse, om det for eksempel giver mening, at man selv sidder på traktoren, hvis man er bedre til at passe dyrene. Eller om det i det tilfælde kunne give mening at få maskinstationen eller naboen ind over, til arbejdet i marken.

- Hvis du skal bevæge dig hen imod dit ønske, så skal du lave en plan. Via sparringspartnere kan der dukke muligheder op, som du ikke selv får øje på, påpeger hun.

- Der vil selvfølgelig være nogle udefra kommende krav, som man ikke selv er herre over, for eksempel lovmæssige krav eller krav i forhold til finansiering. Men hvis man fokuserer på det, som der kan gøres noget ved, og ad den vej får skabt robusthed omkring kernen i bedriften, så er man langt bedre rustet til at klare fremtidige krav.

Flere vinkler styrker beslutningsgrundlaget

I forhold til at styrke robustheden i bedriften er der værdifuld viden at hente i data, for eksempel sidste års tal og via forskellige typer af sparringspartnere.

- At se tingene fra flere vinkler giver ofte et bredere perspektiv, og en bedre mulighed for at træffe beslutninger på et oplyst grundlag, påpeger chefkonsulenten.

- Planteavlskonsulenten har for eksempel fokus på udbytter og sædskifte, samt reglerne herfor. Maskinkonsulenten har fokus på maskinomkostninger og hvilket maskineri, der kan løfte opgaverne på bedriften. Ud fra dette kan også skabes overblik, der viser, om det kan betale sig, at man selv ejer maskinerne, eller det er billigere at få arbejdet udført af andre.

Og driftsøkonomen vil måske sætte spørgsmålstegn ved, om det kan betale sig at dyrke den mark, der ligger langt væk, hvad det koster i ekstra omkostninger i blandt andet brændstof, og hvad afkastet bliver.

Uanset om der er tale om en stor eller lille bedrift, er data og sparring omkring disse vigtige for at finde de fokuspunkter, der skal til for at nå målet. I en verden med stor teknologisk fremdrift er der rig mulighed for at indsamle data. For eksempel kan man udnytte udbyttemåleren på mejetærskeren helt ned på markniveau, få taget jordprøver, lave endags foderkontrol og meget andet.

Potentialer og muligheder

Driftsøkonomerne har også fokus på robusthed i bedriften ved at belyse den enkelte landmands potentialer, ønsker og muligheder.

- Hos Landbrugsrådgivning Syd oplever vi positiv feedback fra de kunder, hvor en driftsøkonom sidder med ved bordet ved aflæggelse af regnskaber, lyder det fra Bo Ellegaard Nielsen, som både er revisor og driftsøkonomikonsulent, hvilket i øvrigt er en sjælden kombination.

- Vi belyser den enkelte landmands potentialer i forhold til at gøre virksomheden mere robust og økonomisk bæredygtig. Det gælder ved etablering, men også i den løbende drift af både deltids- og fuldtidsbedrifter, uddyber han.

Et klart billede af fremtiden

- Vi oplever, at det giver landmanden ro i maven. Det føles godt at træffe sine valg og beslutninger på et oplyst grundlag. Og det giver en god tryghed at have noget konkret at styre efter, som man dermed styrker bedriften på sigt, lyder det fra driftsøkonomen.

Robusthed, bæredygtighed og strategiske overvejelser er noget, som banker og andre interessenter i stigende grad efterspørger.

- En bevidst strategi og et budget, der udviser økonomisk balance, er et godt udgangspunkt for et positivt bankmøde. I nogle banker kan viden om landbruget tilmed være ret begrænset, påpeger Bo Ellegaard Nielsen. Der er god kommunikation et vigtigt nøgleord, og her kan driftsøkonomen være et godt bindeled.

Grib mulighederne, mens tiden tillader det

- I de senere år har mange landbrug haft plads både til konsolidering og investering. Flere landbrug har mulighed for at afdrage på gælden nu, hvor de fleste afregningspriser er fornuftige og renten er lav, lyder det fra Bo Ellegaard Nielsen. Det styrker de finansielle poster og giver mulighed for effektivitetsfremmende og grønne investeringer.

Derfor vil det for mange være et godt tidspunkt at fokusere på robusthed nu, hvor situationen for de flestes vedkommende tillader det. Der lurer flere tiltag fra omverdenen som mørke skyer i horisonten, som det er rart at være forberedt på:

- Flere banker kræver en stigende soliditet, og vi forventer, at der fremover vil kræves hurtigere afskrivninger på produktionsanlæg. Vi ser også større og oftere udsving i priser og afsætning.

Jo tidligere der sættes ind, des flere muligheder er der for at sadle om og arbejde for en mere fremtidssikret virksomhed.

- Man kan være for sent ude. Der, hvor robustheden er blevet for spinkel, er det svært at rette op, og der er det banken, der sætter dagsorden på bedriften, lyder det fra Bo Ellegaard Nielsen.

- Vær opmærksom på, at en bæredygtig bedrift også er en mere attraktiv arbejdsplads: Unge vil hellere arbejde for en bedrift, som udvikler sig, pointerer driftsøkonomikonsulenten, som til daglig har sit kontor hos Landbrugsrådgivning Syd i Tved.

(4) 21-17-fy

Læs også