- Det ligger dybt i mig at indgå i fællesskaber

Birthe Thordal Christensen er chefkonsulent i Miljø & Natur hos Velas. LandbrugFyn har mødt hende til en mere privat snak, i håb om at komme lidt bag mennesket, mange af jer møder, når I søger rådgivning.

- Jeg er uddannet biolog fra Århus Universitet, hvor jeg har en bred uddannelse indenfor miljø og ferskvand. Valget af uddannelse, tror jeg, stammer helt tilbage fra, da jeg allerede som barn var meget glad for arbejdet og udelivet på den lille kvægejendom, hvor jeg er vokset op.

- Min far frarådede mig at blive landmand, da han godt kunne mærke, at det var naturens del af landbruget, jeg var mest interesseret i. Han ledte mig mere i retningen af zoolog, men jeg valgte så den mere brede retning indenfor biologi, fortæller Birthe Thordal Christensen og bekræfter, at det valg sidenhen har vist sig at være et godt valg.

Arbejdsområder

- I dag arbejder jeg med rådgivning af landmænd som afgræsser og plejer naturarealer, både det biologisk faglige og den økonomiske støtte til det. Derudover laver jeg naturtjek til landmænd, som er faglig viden om eksisterende natur, og hvordan det bedst passes på og udvikles.

- Jeg har nogle opgaver for kommuner i forhold til kommunikation om tiltag i forhold til natur og kvælstof, og hvordan der kan arbejdes sammen om denne opgave i det åbne land. Jeg har en rolle som oplandskonsulent, hvor opgaven er at finde optimale løsninger for fjernelse kvælstof både for landmænd og miljøet.

Nyder den direkte kontakt

Birthe Thordal Christensen fremhæver, at hun især er glad for den direkte kontakt med dem, hun rådgiver.

- Dagen bliver endnu bedre, hvis jeg oplever, at dem jeg rådgiver bliver i bedre stand til at lave det, de er bedst til og kan tage beslutninger på et oplyst og trygt grundlag.

Fra Vestjylland til Midtfyn

Birthe Thordal Christensen er gift med Erik, som er skolelærer og sammen har de fire børn. De to yngste er stadig hjemmeboende. Familien bor i Årslev på Midtfyn, hvor de har boet de sidste seks år.

- Vi har tidligere boet på et nedlagt landbrug i Vestjylland nær strand og skov, men vi trives heldigvis også her på Fyn, siger hun med et smil.

Opdraget i det grundtvigske fællesskab

Fritiden benyttes blandt andet på bestyrelsesarbejde.

- Jeg sidder blandt andet i bestyrelsen til Sdr. Nærå valgmenighed, da jeg er opdraget i det grundtvigske fællesskab. Det ligger dybt i mig at indgå i fællesskaber, og derfor er vi også med i Bakkegårds markfællesskab, hvor der er 11 medlemmer, som dyrker grøntsager sammen og har et hold får.

- Derudover nyder jeg omgivelserne tæt på Årslev i Tarup-Davinde området ved løb, badning og sauna.

Deler naturinteresse med familien

Til spørgsmålet om, hvordan Birthe Thordal Christensen kombinerer privatliv med arbejdet, svarer hun:

- Jeg betragter det som to adskilte dele, som har et godt overlap.

- Jeg er interesseret i naturen som privatperson, og deler den interesse med min familie. Jeg hører ofte deres mening om emner, som er i debat indenfor mit arbejdsområde. Samtidig kan jeg også som privatperson finde på at have kontakt med kunder. Derfor sker det også, at min familie deltager i arrangementer, som jeg har på arbejdet.

Birthe Thordal Christensen glæder sig over den mulighed.

- Det er dejligt at have et arbejde, der på sin vis også er min livsstil. Jeg er ret sikker på, at det gør mig til en bedre konsulent, når det også er min helt store interesse, siger hun.

Større fokus på natur

Siden Birthe Thordal Christensen begyndte på arbejdsmarkedet, som miljøkonsulent med fokus på miljøgodkendelser til landbruget, miljørapporter for store vindmøller og havde mindre opgaver indenfor natur og vandmiljø, har fokus ændret sig.

- I dag har jeg kun arbejde med natur og vandmiljø, og der er blevet et større fokus og efterspørgsel på disse opgaver. Landmændene, har jeg oplevet, havde interesse for både natur og miljø, også da jeg startede indenfor landboforeningen for 15 år siden, men der var mindre efterspørgsel og indsatskrav.

- Derfor tror jeg også, at der i fremtiden kommer en større differencering af produktionsformer, som vil understøtte en natur-, klima og miljøvenlig drift.

- Der vil stadig være en mangfoldighed af store, men også mindre landbrug, da jeg oplever en del nye på landet, der ønsker et hjem på landet og med en form for drift eller naturliv.

Læs også