Kommende lov skal aflive »matrikelfinte«

Folketinget har 1. behandlet nye regler for samdrift i landbruget med forventet ikrafttrædelse 2. kvartal 2024. Regler, som skulle komme den såkaldte »matrikelfinte« til livs.

Den såkaldte »matrikelfinte« går ud på, at ejendomme med samme ejer, som ligger tæt på hinanden kan godkendes under hver sin miljøgodkendelse, når blot de har hvert sit CVR-nummer. Men med den nye lovgivning kan det altså vise sig at være slut.

- Hvis lovforslaget bliver vedtaget, så kan det have betydelige konsekvenser for danske landmænd, oplyser Jan Haarbo, der er miljørådgiver hos landbrugsrådgivningen Fjordland, i en pressemeddelelse.

Lovgivningen vil nemlig betyde, at ejendomme med samme ejer, der ligger inden for 100 meter af hinanden, fremover vil blive krævet en samlet miljøgodkendelse. Men reglen kan - afhængig af lugtberegninger - også komme til at gælde, selvom afstanden mellem de to ejendomme er mere end 100 meter.

- Hvis man i dag ejer to husdyrbrug med hver sin miljøgodkendelse/-tilladelse, vil brugene blive omfattet af de nye regler om samdrift ved ændringer eller udvidelser af produktionen, oplyser han.

I nogle tilfælde kan det også få den konsekvens, at det samlede husdyrbrug ikke kan få en ny miljøgodkendelse uden at skulle reducere den samlede udledning.

Læs også