Fra nytår gælder nye skærpede regler for selskaber

Flere landmænd vælger at drive deres landbrugsvirksomhed i et anparts- eller aktieselskab. Sine Storgaard, advokat i Norden Advokatfirma, advarer om, at der allerede til næste år kommer nye skærpede regler, man skal være opmærksom på.

Udviklingen i dansk landbrug har medført flere omstruktureringer, hvor enkeltmandsbedrifter får tilføjet et ApS eller A/S til navnet for blandt andet at gøre landbruget klar til et fremtidigt generationsskifte. Etableres nye bedrifter, opstartes de tit i selskabsform. I begge tilfælde medfører selskabsformen flere muligheder.

- Har du en landbrugsvirksomhed i selskabsform, kan du blandt andet opnå skattemæssige fordele og gennemføre billigere generationsskifter samt i visse tilfælde begrænse risikoen i forhold til din privatøkonomi, fortæller advokat i Norden Advokatfirma, Sine Storgaard, der samtidig gør opmærksom på, at fordelene naturligvis også gælder for andre typer af erhverv end landbrugsdrift.

Risikerer bøde eller tvangsopløsning

Når man vælger at drive virksomhed i selskabsform, er det vigtigt at have reglerne i blandt andet selskabsloven i baghovedet, når der træffes driftsmæssige beslutninger i dagligdagen. Pligterne for ledelsen udvides yderligere pr. 1. januar 2021, når en ny såkaldt »kontrolpakke« træder i kraft.

Herefter er direktøren forpligtet til at opbevare selskabsdokumenter på betryggende vis i mindst 5 år efter udarbejdelse. Det er gældende for blandt andet de dokumenter og bilag, som selskabet udarbejder i medfør af selskabsloven, for eksempel stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog, generalforsamlingsprotokollater, vurderingsberegninger med videre.

- Som landmand i en landbrugsvirksomhed i selskabsform, får du pludselig en del mere at skulle forholde dig til. Flere af vores kunder beder os i øjeblikket om at sikre et set-up i deres administration, så reglerne bliver overholdt og relevante selskabsdokumenter bliver opbevaret sikkert. Sker det, at du eller dine ansatte ikke har styr på kravene i kontrolpakken, så risikerer du en bøde og i yderste konsekvens kan en tvangsopløsning af selskabet komme på tale, siger Sine Storgaard.

Ved årsskiftet er det altså slut med kun at opbevare selskabets dokumenter i et tilfældigt ringbind på kontoret i stalden. Dokumenterne skal til enhver tid beskyttes mod bortkomst og skal findes frem ved lejlighed, oplyser advokaten.

teba

Læs også