Mere struktureret indsats mod biskadegørere

Bakterier, svampe, biller og mider kan true bifamilier. Derfor har Landbrugsstyrelsen udarbejdet syv faktaark, der informerer om forskellige skadegørere, der kan forekomme i biavl.

Faktaarkene skal gøre det nemmere at spotte og bekæmpe biskadegørere. Faktaarkene er et led i arbejdet for fortsat at sikre sunde bier i Danmark og kan hjælpe med at lave en mere struktureret indsats mod uvæsenet.

Har man en familie med honning- eller humlebier, der der meldepligt ved mistanke om angreb fra en række skadegørere. Faktaarkene omfatter syv skadegørere, hvor der er meldepligt, og man kan bruge dem, hvis man er i tvivl om, hvorvidt éns bier er syge eller angrebet af en skadegørere.

Hvis man har mistanke om eller oplever angreb med en af disse skadegørere, skal man  kontakte den lokale biinspektør eller Offentlig bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet.

Man kan melde biskadegørere til Centralt Bigårdsregister her og hente faktaarkene her.

Læs også