Også køber skal træffe vigtige beslutninger ved generationsskifte

De væsentligste faktorer, når vi snakker generationsskifte, handler om økonomi, tidspunkt, helbred og livsindhold efter pension. Men også køber skal tage et par vigtige beslutninger, inden underskriften sættes.

Et generationsskifte består af mange faser – både for køber og sælger. Er man sælger, er et af de allervigtigste, ifølge Landbosyd, den mentale fase. Det er her, man eventuelt sammen med sin ægtefælle finder ud af, hvad ens otium skal bruges til, og hvad der skal ske med ens virksomhed. Skal virksomhedens sælges? Skal der generationsskiftes? Hvad med formuen – og de andre børn? Og er der styr på testamentet, der fortæller, hvem man ønsker, skal overtage og på hvilke vilkår?

Jurist hos Landbosyd, Marina de Paoli understreger også det familiejuridiske, som en vigtig faktor i overvejelserne omkring generationsskifte – især for parten, der er køber.

Overvej særeje

- Der er i hvert fald to ting, som der skal kigges på, siger hun og fremhæver klarhed om, hvorvidt den købte ejendom skal være delingsformue eller særeje.

Særligt hvis det er i forbindelse med en familiehandel, vil det, ifølge juristen, være en god ide at drøfte, om en eventuel friværdi i ejendommen skal deles med en ægtefælle, hvis man ender i skilsmisse.

- 50 procent af alle ægteskaber ender ikke i skilsmisse, og det er jo godt. Men det betyder også, at 50 procent gør, fastslår Marina de Paoli og understreger dermed vigtigheden af, at man har taget stilling.

Hun påpeger, at det i yderst konsekvens kan betyde, at ejendommen skal sælges, hvis man skal til at betale halvdelen af friværdien til en eksægtefælle.

Støtte med et virksomhedstestamente

Den anden ting, man ifølge juristen bør overveje, er at få lavet et virksomhedstestamente, som de pårørende kan støtte sig til, hvis man pludselig, på grund af sygdom, død eller ulykke, ikke længere selv kan varetage driften af ejendommen. Et virksomhedstestamente kan være optegnelser over, hvem ens pårørende kan kontakte for at få hjælp, og hvor dokumenter, aftaler og kontrakter, der vedrører ejendommen, kan findes henne.

- På den måde hjælper man sine pårørende, siger Marina de Paoli og understreger, at omfanget er afhængigt af størrelsen på bedriften, kompleksiteten af den og hvor meget kendskab de pårørende i forvejen har til bedriften.

- Givet er det, at det vil være en stor hjælp til dem, påpeger hun.

Læs også