Bornholmsk svineproducent taber 2,7 millioner kroner og går i minus

Med et årsresultat på -1,79 millioner kroner går den bornholmske svineproducent og planteavler Billesgravsgård ApS -298,00 procent tilbage i forhold til sidste års regnskab fra 2020.

Regnskabet viser en afkastningsgrad på -3,61 procent. Afkastningsgraden kan give et indtryk af virksomhedens evne til at generere overskud ud fra den indskudte kapital.

I regnskabet ses det også, at den opgjorte egenkapital er 13,2 millioner kroner, som er en stigning siden sidste års egenkapital på 11,2 millioner kroner.

I ledelsesberetningen kalder man resultatet for utilfredsstillende.

- Høsten har målt i udbytte i vinterafgrøder været acceptable, men i vårafgrøder været uacceptabelt. De samlede udbytter må betegnes som værende under middel. Indtjeningen har særligt i årets første del været begunstiget af høj svinepris, men med stærkt aftagende notering og stærkt stigende kornpriser i andet halvår. Derudover er der foretaget sanering af AP2 i andet halvår, denne sanering er gennemført med en god effektivitet. Det skal her bemærkes, at der har været en uheldig prissikring/ futures sikring af kornprisen, for den del af kornet der afregnes ud af selskabet. Alt i alt med en ikke tilfredsstillende bundlinje, skriver direktør Flemming Jensen i ledelsesberetningen.

Læs også