Overskudsdeling: Udsigt til millioner fra Vestjyllands Andel

Vestjyllands Andel kan præsentere et årsregnskab med et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat. Nu lægger bestyrelsen op til at udlodde 50 millioner af overskuddet til medlemmerne..

Vestjyllands Andel kan i flere henseender se tilbage på et regnskabsår, der var præget af usædvanligheder.

Investeringer i nyt IT-system og nyt hovedkontor samt Covid 19´s indtog i samfundet er blot nogle af de faktorer, som har påvirket og udfordret grovvareselskabets daglige drift i løbet af 2019/2020.

Alligevel har Vestjyllands Andel i regnskabsåret haft en rekordstor omsætning på 2,264 millarder kroner mod 2,192 milliarder kroner sidste år. Samtidig kan selskabet præsentere et koncernresultat på 87 millioner kroner før skat mod 88 millioner kroner før skat sidste år.

- Set i lyset af de mange nye og uforudsete processer, som Vestjyllands Andel har været igennem i løbet af året, må det samlede resultat betegnes som tilfredsstillende. Samtidig kan vi igen konstatere en flot medlemstilgang af blandt andet flere store bedrifter, hvilket har haft en positiv effekt på såvel top- som bundlinjen, udtaler Leif Haubjerg, bestyrelsesformand i Vestjyllands Andel.

Positiv udvikling

Også direktør Steen Bitsch glæder sig over årets resultat, som blandt andet er blevet realiseret på baggrund af fortsat positiv udvikling i kerneforretningen.

- Vi nyder solid opbakning fra vores kunder og medlemmer, som har udvist stor loyalitet og fleksibiltet i afvigte regnskabsår. Kerneforretningen er i positiv udvikling, hvilket blandt andet skyldes et stigende fodersalg. I den forbindelse glæder vi os over en høj kapacitetsudnyttelse af vores fabrikker og anlæg, som vi konstant søger at optimere via ny teknologi og viden fra medarbejderne, lyder det fra Steen Bitsch.

Bestyrelsen i Vestjyllands Andel foreslår på selskabets generalforsamling den 30. september 2020 en overskudsudlodning på 50 millioner kroner til medlemmerne.

Kraftpræstation 

Netop Vestjyllands Andels flere end 200 medarbejdere har oplevet store forandringer i løbet af 2019/2020. Derfor bliver deres engagement også fremhævet af ledelsen.

- I dette usædvanlige år, hvor implementering af nyt it-system, flytning af hovedkontor og truslen fra Covid-19 fylder meget i bevidstheden, har hele medarbejderstaben ydet en kraftpræstation. Samtidig kan vi glæde os over, at vi med netop førnævnte investeringer skaber endnu større sammenhængskraft i Vestjyllands Andel samt fremtidssikrer virksomheden i forhold til den digitale omstilling, påpeger Steen Bitsch.

Fastholder strategi

Omstilling har også været et nøgleord i forbindelse med nogle af Vestjyllands Andels øvrige investeringer i det forgangne år. Grovvareselskabet fastholder således strategien om at engagere sig massivt i den grønne omstilling, hvilket blandt andet har ført til etableringen af Danish Bio Commodities samt udviklingen af Danmarks første gårdanlæg til bioraffinering af græs

- Vores tiltagende fokus på den grønne omstilling skaber øget interesse fra både den almindelige borger, myndighederne samt virksomheder i fødevarebranchen. Ambitionerne er at udvikle og investere i løsninger, som er til gavn for både landbruget og miljøet, så vi i fællesskab kan levere på den grønne dagsorden. Samtidig vil vi også i det kommende regnskabsår levere øget vækst i kerneforretningen, hvilket er afgørende for at skabe udvikling på andre områder, siger bestyrelsesformand Leif Haubjerg.

hka

Læs også