Dimitterede fra Gråsten Landbrugsskole

Endnu et hold produktionsledere og et hold agrarøkonomer er dimitteret fra Gråsten Landbrugsskole.

Ved dimissionsfesten var der hæder til de nyuddannede produktionsledere og agrarøkonomer, og desuden var der uddeling af fire legater fra Grænsefonden, som arbejder for styrkelse og udvikling af danskheden i grænseegnene. Simon Faber repræsenterede Grænsefonden, som blev stiftet i 1924 og dermed samtidig med, at landbrugsskolen blev etableret.

Ved dimissionsfesten blev det understreget, at eleverne på de to uddannelser har været gode rollemodeller for de yngre elever på skolen blandt andet ved at være med til at arrangere og deltage i en række gode arrangementer.

Gråsten Landbrugsskole har eget landbrug med blandt andet mælkeproduktion og svineproduktion, og de studerende bruger data fra landbruget i deres opgaver og kan dermed arbejde med realistiske planer med afsæt i virkeligheden.

De unge afslutter deres uddannelser samtidig med, at landbrugsskolerne generelt har stor fremgang i elevtallet. Forstander på Gråsten landbrugsskole, Bjarne Ebbesen er tillige næstformand i foreningen Danske Landbrugsskoler, og i den egenskab understreger han, at landbrugserhvervet efterspørger faglært arbejdskraft, så skolerne har fokus på at tiltrække nye målgrupper til uddannelsen.

Læs også