Agrarøkonomstuderende: Mentorordningen stiller mig skarp

Dalum Landbrugsskole har indført en mentorordning for de studerende på agrarøkonomuddannelsen for at stille dem endnu bedre, når de skal ud i arbejdslivet.

Som et led i at fastholde og tiltrække flere unge i lederuddannelserne, har Dalum Landbrugsskole indført en såkaldt mentorordning for de studerende på agrarøkonomuddannelsen. En ordning de studerende har taget positivt imod og udnytter godt.

- Jeg vil gerne være selvstændig, når jeg er færdig med min uddannelse, og der har jeg indtil nu haft meget glæde af min mentor Lene Hovmøller, der sidder som landbrugskundeansvarlig hos Nykredit, fortæller agrarøkonomstuderende Christian Orthmann.

Har selv fundet mentor

Han har selv fundet og taget kontakt til Lene Hovmøller ud fra de kriterier, han finder relevant for det videre forløb frem mod at blive selvstændig landmand.

- Skolen har forslag til, hvem vi kan kontakte, men som udgangspunkt er der lagt op til, at vi må bruge ordningen, som vi har lyst og med den vinkel, vi finder, passer bedst til os.

Lærerigt og udfordrende forløb

Christian Orthmann og hans mentor Lene Hovmøller har aftale om at tale sammen pr. telefon hver fredag. Derudover er de mødtes to gange.

- Vi vender de spørgsmål, jeg har, og så er Lene god til at stille mig alle de spørgsmål, jeg måske ikke lige har tænkt over, eller helst ikke vil svare på, smiler den unge landmand.

- Har du tænkt over det her? Hvordan vil du….?

- Lene er god til at være konkret og til at få mig til at være konkret. Det er hovedet lige på sømmet, og det får jeg meget ud af. Det stiller mig skarp på, hvad det er jeg vil, og hvad der skal til for, at jeg når mit mål. Hvor er jeg dygtig, og hvor skal jeg sætte ind? Det er meget lærerigt for mig på flere punkter, siger Christian Orthmann.

 

Læs også