Primærerhvervet skal til at vågne op

Om meget få år bliver det ekstra svært at finde kvalificeret arbejdskraft til blandt andet driftslederstillinger. Erhvervet er, ifølge forstander, allerede bagud i forhold til handling. – Har primærerhvervet ikke opdaget det endnu? spørger han.

Færdiguddannede agrarøkonomer fra Dalum Landbrugsskole 2023. Arkivfoto

- Vi har rigtig mange elever på vores grunduddannelser, men ikke ret mange af dem vælger at videreuddanne sig til produktionsledere og agrarøkonomer.

- Jeg kan kun sige, at set fra min stol, så går det fint for os som skole, men set fra erhvervets side, der er det voldsomt trist. Jeg er slet ikke i tvivl om, at der allerede mangler og i langt højere grad især kommer til at mangle unge, dygtige landbrugsuddannede, der kan tiltræde jobs som driftsledere og direktører ved de store jordbesiddere.

- Om primærerhvervet ikke har opdaget det endnu, det ved jeg ikke. Men jeg tror, de gør klogt i, snart at få lagt en plan for, hvordan de vil gribe situationen an, siger forstander på Dalum Landbrugsskole, Jens Kruse.

Kun en sjettedel af behovet

Ifølge Landbrug og Fødevarer er der som udgangspunkt et årligt behov for i omegnen af 300 færdiguddannede ledere inden for landbruget. Som det ser ud i dag, bliver der det kommende år uddannet 50.

- På Dalum Landbrugsskole oplever vi lige nu en stigning i antallet af studerende på lederuddannelsen, men på landsplan er antallet af studerende desværre faldende. Alt for få faglærte landmænd fortsætter på produktionsleder- og agrarøkonomuddannelsen – og det er gået den vej i hvert fald de sidste 7-8 år. Så vi kan ikke matche behovet desværre.

Eftertragtede unge

Produktionsledere og agrarøkonomer er ikke blot eftertragtede i primærerhvervet, hvor de med deres flere færdigheder inden for strategi, økonomi og ledelse kan bestride mange jobs.

- Jeg har de sidste par år haft mange samtaler med sekundærerhvervene som DLG, Danish Agro, landboforeninger osv. De efterspørger vores elever og tilbyder både mentorordninger og gode, stabile jobforhold og en attraktiv løn. Der til trods kan de ikke finde det antal af medarbejdere, som de skal bruge.

- Der er virkelig rift om de dygtige unge mennesker. Hvis primærerhvervet skal have succes med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til lederstillinger i fremtiden, bliver de simpelthen nødt til selv at hjælpe med at få nogle flere unge ind på lederuddannelsen.

Lad os løse det i fællesskab

- Jeg føler mig forpligtet til at levere unge mennesker ud i et erhverv, men erhvervet må også tænke over, hvad de selv kan gøre for at få de unge til at uddanne sig yderligere og blive endnu dygtigere, efter de har opsamlet viden og erfaring ude i produktionerne. Mit budskab er derfor: Vågn nu op og lad os løse det her i fællesskab! Ellers vil manglen på kvalificeret arbejdskraft ramme jer endnu hårdere i fremtiden, slutter Jens Kruse.

Læs også