Høje priser på nåletræ

Det seneste halve års tid er nåletræ steget med 30 procent til et prisniveau, som ikke er set i nyere tid. Og skovfoged Peder Dammand, som afsætter træ for Skovdyrkerforeningen forventer ikke, det vil ændre sig lige med det første.

Efter sygdom i nåletræ i først Tyskland og siden Canada er prisniveauet historisk højt. - Med de gunstige priser er det helt sikkert en god idé at skove hugstmodne træer og udtynde, hvor der er behov. Det gælder både i nåleskoven og løvtræerne, naturligvis hvor det er forstligt forsvarligt, og i forhold til den enkelte skovejers egen etik omkring skoven, naturen og jagten, påpeger Peder Dammand. Foto: Erik Hansen

Læs også