Flere hundrede nye skove på vej

381 landmænd vil erstatte deres marker med nye skove. Mest interesserede er de jyske landmænd, skriver Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsen har modtaget 381 ansøgninger fra landmænd om tilskud til at rejse skov på deres marker.

- Vi oplever stor interesse fra landmænd, der vil erstatte deres marker med skov. Vi hører ligeledes fra mange, der tidligere har fået støtte til at plante nye skove, og de fremhæver glæden ved at skabe mere natur, og samtidig løfte gårdens herlighedsværdi, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Frank Josephsen Kargo.

De nye skove vil både optage CO2 fra atmosfæren og kvælstof via rødderne. På den måde beskytter de også det lokale vandmiljø, fordi skovene reducerer udledningen af kvælstof til søer og fjorde. Med alle 381 skove realiseret er det Landbrugsstyrelsens forventning, at de nye skove kan reducere udledningen af kvælstof med over 25 tons pr. år.

Ser på ansøgningerne

Det er især landmænd i Jylland, der er interesseret i at plante nye skove. Det er nemlig ni jyske kommuner, der topper listen med flest ansøgere. Vejle Kommune tager førstepladsen, hvor hele 34 landmænd har søgt om at udskifte deres marker med skov.

- Nu skal vi i gang med at se på ansøgningerne, og her fordeler vi støtten, så den giver den største miljøgevinst for pengene. Det betyder blandt andet, at ny skov i områder, hvor kvælstofbelastningen er størst, bliver favoriseret, siger Frank Josephsen Kargo.

De nye skove vil blive pålagt fredskovspligt efter skovloven. Det betyder blandt andet, at skoven aldrig må fjernes, og at der altid skal plantes ny skov, hvis skovejeren fælder træerne.

Tilskud til privat skovrejsning er en støtteordning under det danske landdistriktsprogram for private ejere af landbrugsjord, som ønsker at plante skov. Tilskuddet finansieres 100 procent af EU. Puljen er i år på 70 millioner kroner.

Top 10 ansøgningskommuner

Vejle

34

Ringkøbing-Skjern

25

Varde

20

Herning

16

Kolding 

16

Vejen 

14

Haderslev

13

Holstebro

11

Tønder

11

Kalundborg

10

Kilde: Landbrugsstyrelsen

Læs også