Skovrejsning – se naturen tage form

Med din egen skov får du naturen og friluftslivet tættere på. Du skaber et frirum for dyr og planter, men også for dig selv med muligheder for naturoplevelser og jagt.

Skoven er et sted, hvor man kan opleve naturen tage form – både de første par år, hvor det hele vokser til, men også efter fire-fem år, når træerne er større end én selv, og man kan have jagt i skoven. Foto: LandboSyd Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet. Foto: LandboSyd Man planter overvejende hjemmehørende arter som eg, bøg, fuglekirsebær og lind, men der kan være lidt udenlandsk som nåletræer osv. Foto: LandboSyd

Skoven er et sted, hvor man kan opleve naturen tage form – både de første par år, hvor det hele vokser til, men også efter fire-fem år, når træerne er større end én selv, og man kan have jagt i skoven.

Men hvorfor plante skov?

- Måske udspringer det af et ønske om at gøre noget mere for naturen, at have en god jagt på sin ejendom, eller om at kunne gå tur i sin egen skov eller ride og cykle ture. Det kan også være noget med afskærmning ud til veje, eller hvis man har et bestemt sted på grunden, hvor der er blæst, man gerne vil afskærme. Det kan man også bruge skov til, fortæller skovrådgiver og kundechef René Skov Kristensen, LandboSyd.

Skov og bopælspligt

Man kan altså plante skov i både større og mindre skala. Kommer man over 20 hektar kan det også have indflydelse på bopælspligten på ejendommen.

- Et eksempel er, at man har en ejendom på 22 hektar, og man planter alle de 22 hektar til med skov. Så frafalder bopælspligten. Det vil sige, at den dag, man skal handle ejendommen, så vil der være andre potentielle købere, som ikke ønsker at bo på ejendommen, men måske at have den som en natur- og lystejendom eller en jagtejendom, som der kan være købere til, siger René Skov Kristensen.

Godt for klimaet

En grund til at plante skov kan også være, at man gerne vil gøre noget godt for klimaet. En tommelfingerregel er, at 0,7 hektar skov svarer til CO2-udledningen fra en gennemsnitlig dansker. Så der er virkelig klimagevinst i at plante skov.

- Her skal vi over de to hektar. Og så er det typisk, at arealet skal hegnes ind de første fem år, hvis der er meget vildt i området, for at undgå bidskader, og så planterne kommer godt op. Der skal renses mellem rækkerne det første år –man kan sørge for enten at få nogen til at rense det og holde det rent mekanisk eller selv gøre det.

Proces og tilskud

Man planter overvejende hjemmehørende arter som eg, bøg, fuglekirsebær og lind, men der kan være lidt udenlandsk som nåletræer osv.

- Er du interesseret i at rejse skov, så kontakt LandboSyd, og så kommer jeg ud forbi din ejendom, og vi laver et skovkort og et skitseoplæg ud fra de ønsker, du har. Hvis du så ønsker at trykke på knappen og sige, at det er noget, vi skal videre med, så skal vi have søgt ved museet om der er noget i vejen for, at vi kan plante skov her, fortidsminder osv. Og så skal vi have et ok fra kommunen i forhold til VVM, siger René Skov Kristensen.

Og så sidst, men ikke mindst, så kan du søge Landbrugsstyrelsen om tilskud. Det har været 32.000 kroner, man kan komme op på pr. hektar, og man beholder også EU-støtten lige som det var mark.

Urørt skov

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet.

- I urørt skov må man gerne gå ture og gå på jagt – og hvis der vælter et træ ind over en sti, må man gerne fælde det. Også hvis det falder ud over en produktionsmark, fortæller miljørådgiver Henriette Fries, LandboSyd og tilføjer:

- Men ellers må man ikke gå ud og fælde træerne i en urørt skov. Det døde ved skal blive liggende, der må ikke være traktorspor – og du må ikke køre på din ATV i den urørte skov.

Der er tilskud at hente ved at omlægge til urørt skov. For nylig modtog en kunde hos LandboSyd 418.500 kroner for 3.94 hektar. Tilskud tildeles individuelt.

Læs også