Skovrejsning langs motorvejen

Arkil Vejservice forbereder jord til vildthegn og skovrejsning langs 20 kilometer af den fynske motorvej. Derudover arbejder de på projekt »Plant et træ« ved Blommenslyst.

Christian R. Henriksen er ansat som skovfoged hos Arkil Vejservice. Her er en af hans vigtigste opgaver at synliggøre Arkils mangeårige kompetencer nu også i det åbne land.

- Vi vil meget gerne byde ind på etablering af vådområder, lavbundsarealer, beplantning med mere, siger Christian R. Henriksen og fortæller engageret om et af de større projekter pt. med vildthegn og beplantning langs 20 kilometer af den fynske motorvej fra Odense og mod Aarup.

Skov langs motorvejen

- Vi er i opstart. Går i gang med jordarbejdet nu, og benytter hele 2022 til at klargøre jorden. Der er en del rester fra motorvejsbyggeriet, så jorden skal bearbejdes godt, og der skal formentlig køres en del muldjord på. I efteråret begynder vi så at plante.

Ifølge Christian R. Henriksen er der tale om traditionel skovplantning.

- Vejdirektoratet har fastsat, at det skal være hjemmehørende skovarter. Der er set på det landskab, motorvejen skærer gennem, og man ønsker at bevare det udtryk, der allerede er, forklarer han.

»Plant et træ«

Derudover er Christian R. Henriksen og Arkil i gang med et mindre projekt ved afkørslen ved Blommenslyst, hvor de er med i projekt »Plant et træ«.

Projektet skal stå klar 1. maj i år.

- Der er tale om en beplantning på cirka en hektar, der fra luften skal lige et træ. Træets stamme består af et stisystem og hvert blad er et lille bed.

Bøg, eg og ahorn udgør plantebede af cirka 100 kvadratmeter, hvilket svarer til 75-80 skovtræer i en halv meters højde.

Denne uge køres 2.500 kubikmeter jord ind, og når det arbejde er færdigt, skal der plantes.

Beplantningsprojektet langs motorvejen kommer til at løbe over fem år.

Læs også