Skærpede EU-regler for skovrydning

EU-miljøministre klar med strenge produktregler for at komme skovrydning til livs.

Naturen går tilbage på globalt plan med en hidtil uset hast. Særligt synligt er det i verdens skove, hvor enorme mængder af træer dagligt fældes eller brændes ned til fordel for skovdrift eller landbrug.

Mellem 1990 og 2016 mistedes for eksempel 1,3 million kvadratmeter skov i verden – med en hastighed på 800 fodboldbaner i timen.

Der er tale om områder, som er vigtige levesteder for utallige arter og helt essentielle i kampen mod de globale klimaforandringer.

Udbyttet sælges bl.a. videre til forbrugere og virksomheder i EU, som på den måde bidrager til den fortsatte skovrydning af verdens skove – og det skal der gøres noget ved. Sådan lyder budskabet bag en ny forordning.

Forordningen, som EU’s miljøministre tidligere på sommeren blev enige om på et rådsmøde i Luxembourg, sætter nemlig nye krav til produkter på det indre marked om, at de ikke må have bidraget til hverken skovrydning eller skovforringelse.

- Den voldsomme skovrydning i verden er ikke bare et biodiversitetsproblem, men også et klimaproblem. I EU bærer vi en stor del af ansvaret, når vi importerer alt fra kaffe og kakao til palmeolie og soja. Vores fodaftryk er globalt, så det skal vores naturpolitik også være. Derfor gør vi det nu ulovligt at købe og sælge produkter, der er associeret til skovrydning og skovforringelse, siger miljøminister Lea Wermelin.

”Skovvenlige” produkter forude

Forslaget dækker over en lang række produktgrupper inden for træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao og oksekød.

Med de nye krav må disse produkter fremover kun omsættes på EU’s indre marked eller eksporteres, hvis de lever op til nogle særlige kriterier.

Det betyder, at produktet skal:

1) være fri for skovrydning og skovforringelse

2) overholde lovgivningen i producentlandet

3) være omfattet af en erklæring, der skal indeholde informationer om produktionsland og geografiske koordinater for de jordområder, hvor varen er produceret

- Det nytter ikke noget, at vi løfter pegefingeren overfor f.eks. sydamerikanske lande i internationale sammenhænge, og samtidig selv bidrager aktivt til en fortsat efterspørgsel efter produkter, som har ført til, at verdens skove forsvinder. Udbud følger som bekendt efterspørgsel, og vi har et ansvar at tage på os. Fra dansk side har vi arbejdet for et ambitiøst og effektivt forslag, og jeg er glad for at se, at de andre EU-lande er klar til at tage fælles ansvar, siger Lea Wermelin.

Forslaget er en integreret del i EU’s ’Grønne Pagt’ om fremme af biodiversitet og klima og er et væsentligt skridt på vejen til indfrielsen af FN’s verdensmål og Paris-aftalen. Konklusionen i Rådet betyder, at man nu er klar til at indgå i de videre forhandlinger med Europa-Parlamentet og EU-Kommissionen, inden forslaget kan træde i kraft.

Fakta om skovrydning:

I takt med, at verdens skove forsvinder, forsvinder en vigtig del af løsningen på to af de helt store kriser, verden står over for: Klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Mellem 1990 og 2016 mistede vi 1,3 million km2 skov i verden – med en hastighed på 800 fodboldbaner i timen. Det er et område svarende til 30 gange Danmarks areal.

Fakta om EU-forslaget:

Forslaget forventes at reducere EU’s – og dermed Danmarks – bidrag til global skovrydning, reducere de globale drivhusgasudledninger, beskytte værdifuld natur og biodiversitet samt understøtte en grøn omstilling af fødevaresystemer.

Forslaget stiller krav om, at en række produkter indeholdende træ, soja, palmeolie, kaffe, kakao og oksekød skal være fri for skovrydning og skovforringelse, før disse må sælges på EU’s indre marked eller eksporteres. Virksomheder skal implementere due diligence systemer for at sikre de skovrydningsfri krav, og skal bl.a. have information om, hvor produkterne er produceret.

Partnerskaber og samarbejde med tredjelande styrkes markant for at understøtte en bæredygtig udvikling, herunder særligt i producentlandene, med fokus på bl.a. småbønder, lokalbefolkninger og oprindelige folk. Ligeledes skal samarbejdet med forbrugerlande styrkes.

Læs også