Landbrugsstyrelsen beklager IT-problemer

Landbrugsstyrelsen beklager de IT-problemer, som HedeDanmark og andre har oplevet de seneste dage i forhold til at indsende ansøgninger om tilskud under ordningen Privat Skovrejsning, som Effektivt Landbrug beskrev torsdag.

- Landbrugsstyrelsen er bekendt med driftsforstyrrelsen, der har været på systemerne de seneste dage i forhold til indsendelse af ansøgning om tilskud til Privat Skovrejsning. Torsdag er fejlen rettet, og det er igen muligt at indsende ansøgninger, lyder det i en kommentar fra Landbrugsstyrelsen, som tilføjer:

- Det har været muligt at ansøge om tilsagn siden 1. juli 2022, og det er beklageligt, at der i de seneste dage er opstået problemer. Landbrugsstyrelsen opfordrer ansøgere til at fejlmelde, hvis der i forbindelse med ansøgningsprocessen opstår problemer, som hindrer en ansøgning i at komme igennem.

Landbrugsstyrelsen vil efter fristens udløb sikre, at ansøgninger, der er fejlmeldt, bliver trukket ind og medtaget i den samlede ansøgningspopulation.

Læs også