Få tilskud til landbrugsprivat skovrejsning

Det er fortsat muligt at få op til 32.000 kroner pr. hektar i tilskud til Landbrugsprivat skovrejsning. Derved kan du anlægge din skov uden store omkostninger, hvis arealet lever op til gældende regler.

Det er fortsat muligt at få op til 32.000 kroner pr. hektar i tilskud til Landbrugsprivat skovrejsning.

Det oplyser kundechef- og skovrejsningsrådgiver René Skov Kristensen fra LandboSyd.

På rådgivningscenterets hjemmeside gør han opmærksom på, at hvis arealet ellers lever op til de gældende regler, er det muligt at anlægge en skov uden de store omkostninger.

- Derudover beholder du fortsat EU-tilskuddet på jorden, og udover herlighedsværdi får du en potentiel fremtidig klimagevinst, som forventes kapitaliseret inden for de næste år frem, oplyser René Skov Kristensen.

Der kan ved større skovrejsninger (over 20 hektar) være mulighed for, at bopælspligten kan bortfalde ved, at ejendommen får status som skovejendom.

- Ændringen til skovejendom uden bopælspligt kan give mulighed for salg til en større købergrupper, lyder det fra skovrådgiveren, der melder sig klar til en snak om mulighederne.

Læs også