EU’s naturlov får indvirkning på danske skove

I den kommende naturlov nævnes naturnær skovdrift, fremme af naturligt hjemmehørende træer, urørt skov og åbne arealer i skove som midler til at nå de fastsatte mål.

Naturloven er nu stemt igennem i parlamentet. Nu skal den behandles af Ministerrådet, EU Kommissionen og dele af parlamentet, inden den forventes endeligt vedtaget i løbet af 2024. Herefter venter implementering i medlemsstaterne. Det skriver Skovdyrkerne på deres hjemmeside, og understreger, at skovene er nævnt flere steder i lovteksten.

Her bliver der sat 2030-mål for mængden af dødt ved, både stående og liggende i skovbunden, samt flere store træer, og andelen af skov med uens alderssammensætning.

Som konkrete midler til at nå disse mål nævnes naturnær skovdrift, fremme af naturligt hjemmehørende træer, urørt skov og åbne arealer i skove. Træer og buske er også nævnt som virkemidler til at fremme biodiversitet i det åbne land – for eksempel i form af skovlandbrug.

De konkrete mål og konsekvenserne af disse kendes endnu ikke.

Læs også