Få en god start på skovprojektet

Fristen for at ansøge om midler til skovrejsning forventes at være 1. september, men forberedelserne bør indledes i god tid.

Søren Paludan har medvirket ved mange skovrejsningsprojekter rundt i hele landet. Billedet her er taget hos Lis Christoffersen i Fjenneslev mellem Ringsted og Sorø.

Der er i puljen med midler til skovrejsning afsat 35 millioner kroner i ansøgningsrunden 2018, og ansøgningsfristen forventes at blive omkring 1. september.
Skov- og naturkonsulent Søren Paludan oplyser, at der er penge at hente, hvis man i øvrigt opfylder reglerne, hvor der forventes enkelte justeringer, og baseret på landdistriktsprogram 4.0.
- Gældende rammer for tilskud vil fortsat være 32.000 kroner pr. hektar skovrejsning af løvtræer, 15 kroner pr. løbende meter til hegn, grundbetaling, arealtilskud, og ingen tidsbegrænsning, på cirka 1.900 kroner pr. år. Det er gældende for skovrejsningsareal fra to hektar og op, fortæller han.

Forudsætning for tilskud

- Der vil, tilføjer han, også blive mulighed for at etablere nåletræsbevoksninger, ligesom man vil få mulighed for at fravælge pesticidfri drift og skånsom jordbehandling.
Søren Paludan gør dog opmærksom på, at tilskuddet reduceres, og ansøgningen prioriteres lidt lavere, hvis man fravælger pesticidfri drift og skånsom jodbehandling.
Aktuelt er det en forudsætning for at opnå tilskud til skovrejsning, at man ligger i delvandopland med kvælstof-reduktionsmål med afsat kvote til skovrejsning. Endvidere skal man tjekke, om man ligger i et område, hvor skovrejsning er ønsket eller uønsket.

Attraktiv tilskudsordning

- Jeg kan med en hurtig screening finde ud af, om ejendommen ligger et sted, hvor tilskud kan opnås, men det tager tid at planlægge et skovrejsningsprojekt. Det er en god idé allerede nu at starte processen, hvis man vil søge en del af puljen for 2018, fastslår Søren Paludan og understreger, at der er tale om en attraktiv tilskudsordning.
- Der er tale om et højt tilskud, hele tilskuddet udbetales på én gang, man kan bevare sit arealtilskud og der kan opnås tilskud på arealer helt ned til 2,0 hektar, forklarer han og forsætter:
- Da vi dog ikke endnu ved, hvornår der kan ventes officielle udmeldinger vedrørende 2018-tilskudsordningen, anbefales det at holde sig løbende orienteret, hvis man er interesseret.

Læs også