Naturmæssigt værdifuld skov er kortlagt

Naturmæssigt særlig værdifuld offentlig skov er nu kortlagt af Miljøstyrelsen, så man for første gang kan få et samlet overblik.

Hvor ligger de offentlige skove i Danmark, og hvor finder man de særlige, naturmæssige værdier? Det kan man nu for første gang få et samlet overblik over med en rapport og kort udarbejdet af Miljøstyrelsen.

Næsten 3.000 steder på næsten 6.200 hektar offentlig skov af særlig naturværdi er kortlagt.

Naturen i skovene er en vigtig del af biodiversiteten i Danmark, fordi skovene er levested for mange dyr og planter. Nogle skovområder er naturmæssigt mere værdifulde end andre, fordi de rummer flere og bedre levesteder. Derfor har Miljøstyrelsen kortlagt »naturmæssigt særlig værdifuld skov« på Naturstyrelsens arealer i 2016 og i de øvrige offentlige skove ejet af staten, regionerne og kommunerne i 2017.

 

Mest i Aarhus, Odense og Middelfart

Naturmæssigt særlig værdifuld skov, også kaldet § 25-skov, indeholder naturværdier, der rækker ud over det gennemsnitlige og almindelige. Det er skov, som har særlig stor betydning for at bevare biologisk mangfoldighed. Kortlægningen skal give et overblik, som kan bruges til at målrette og prioritere biodiversitetsindsatsen i de offentlige skove, skriver Miljøstyrelsen i præsentationen af en rapport og et kort over områderne.

I 2017 er der gennemgået 20.300 hektar skov på luftfoto, hvor de 6.700 hektar er besigtiget i felten. Heraf er cirka 2.000 hektar kortlagt som § 25-skov fordelt på 765 lokaliteter. I 64 kommuner er der kortlagt særlig værdifuld skov på øvrige offentlige arealer, hvor Aarhus Kommune står for den største andel med 336 hektar efterfulgt af Odense og Middelfart med henholdsvis 190 og 100 hektar.

Skovarealet i Danmark udgør cirka 625.000 hektar. Heraf er omtrent 76 procent privatejet, og cirka 24 procent, svarende til cirka 150.000 hektar, er offentlige skovarealer. I de offentlige skove er der kortlagt knap 6.200 hektar § 25-skov fordelt på knap 3.000 steder.

Kortlægningen er en del af regeringens naturpakke fra 2016. Rapporten kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Læs også