Sådan får du solceller på marken

Der er rift om de arealer, som kommunerne udpeger til solcelleanlæg. Men der er flere måder at få sit projekt frem i køen, vurderer solcelle-rådgiver.

Kommende solcelle-værter skal være vakse for at få deres projekter realiseret. Der er nemlig rift om de arealer til solceller, som kommunerne udpeger for tiden, fortæller solcelle-rådgiver i Agri Nord, Jacob Frey Hansen.

- Hvis der for eksempel bliver mulighed for måske 5-10 projekter i hver kommune, så gælder det om at komme først, hvis man skal have en chance for at få realiseret sit projekt. Kom med på vognen nu. Om to år er løbet kørt, siger Jacob Frey Hansen.

Kom først i køen

Han fortæller, at de enkelte selskaber, der enten køber eller lejer jord hos landmændene, har travlt med at indgå aftaler i øjeblikket.

Men det er ikke alle kontrakter, der bliver realiseret.

- Selskaberne betaler typisk ikke penge ved kontraktindgåelsen, og derfor kan de lave mange – og flere aftaler, end de får behov for. Lodsejeren skal derfor arbejde med vilkårene i aftalen, så det bliver sandsynligt, at det er hans projekt, der bliver gennemført, siger Jacob Frey Hansen.

Han fortæller, at lodsejeren blandt andet kan indlægge såkaldte milepæle i kontrakten, som solcellefirmaet skal overholde. Det kan være krav om, at firmaet skal indsende materiale til lokalplanen, eller at projektet skal være realiseret inden en bestemt dato.

Derudover er der også god chance for at få sit projekt udvalgt, hvis det har en vis størrelse, vurderer Jacob Frey Hansen.

- Går lodsejeren sammen med naboer, så der er et areal større end 80 hektar, så er der en større chance for, at solcellefirmaet vil arbejde hårdt for netop det projekt, siger rådgiveren.


Flere veje til målet

Processen er den samme, som man for år tilbage så for vindmøllerne. Først lægger kommunerne en overordnet plan, en kommuneplan for solceller, og dernæst laver man lokalplan for hvert enkelt projekt.

Dengang startede mange landmænd med at udleje eller sælge vindmølleplaceringer. Senere begyndte de selv at projektudvikle vindmølleplaceringerne og fik derved en større gevinst.

Ifølge Jacob Frey Hansen spørger mange nu sig selv, om solcelleparkerne kan kopiere den proces. Altså at landmanden selv får udarbejdet lokalplaner for så derefter at sælge projektet til en bedre pris.

Svaret på spørgsmålet kommer an på omstændighederne. 

- Aktuelt rådgiver vi flere jordejere. De skal opveje fordele og ulemper, som skal afklares, inden de beslutter sig for enten at sælge, udleje eller projektudvikle selv, siger Jacob Frey Hansen.


En god forretning

Grunden til, at Jacob Frey Hansen opfordrer interesserede landmænd til at undersøge mulighederne for at få solceller på deres marker, er, at det i mange tilfælde er en rigtig god forretning.

- Det er stadig en bedre forretning at udleje eller sælge til solceller, end det er at dyrke korn, siger han.

Lige nu kigger mange landmænd på alternativer til korn, fordi det for mange koster flere penge at dyrke kornet, end de får i indtægter på det. Blandt andet derfor er interessen for alternative afgrøder og solceller stigende.

- Det kan for mange være en fordel at gøre noget andet, end de plejer, siger solcelle-rådgiveren..


mip

Solceller vinder frem

  • Der forventes cirka 5.000 hektar med solceller inden 2030
  • De anlæg, der i øjeblikket planlægges, er mellem 40 ha og 500 ha
  • Den samlede kapacitet af solceller stiger fra 900 MW i 2017 til 4.900 MW i 2030. Stort set hele udbygningen forventes at ske fra marken

Kilde: Energistyrelsen

Læs også