Stort ønske om flere målinger af miljøbelastning

Faxe Forsyning, der selv har udledt mere end 42.000 kubikmeter spildevand som følge af overløb de seneste to år fra dets renseanlæg, ønsker flere og bedre målinger af vandmiljøet nær anlægget.

Formanden for Faxe Forsyning, Lars Follmann, i dialog med Venstres miljøordfører, Jacob Jensen (til venstre), og Dansk Folkepartis René Christensen (til højre). Foto: Lasse Ege Pedersen Direktør i Faxe Forsyning Marianne Almindsø Andersen kunne fortælle, at forsyningsselskabet selv har taget initiativ til at få foretaget målinger af det nærliggende vandmiljø. Foto: Lasse Ege Pedersen

I Faxe Kommune lyder der nu en efterlysning om flere målinger af det nærliggende vandmiljø. Efterlysningen kommer fra byens eget forsyningsselskab, Faxe Forsyning, som blandt andet driver et spildevandsrenseanlæg, der er beliggende i Haslev.

I Haslev er det vandløbet Gillesbækken, som spildevandet ryger ud i, og herfra ryger det videre ud i Susåen, som er Sjællands største å.

Faxes Forsynings bestyrelsesformand, Lars Folmann, der også sidder i byrådet i Faxe Kommune for Dansk Folkeparti, påpeger, at flere målinger bedre vil kunne vise, hvad spildevandet fra byerne betyder for vandmiljøet.

- Får vi øjnene op for, hvad byernes affaldsledninger direkte ud i vandmiljøet har af betydning, vil Miljøstyrelsen også kunne sætte bedre krav til rensningsanlæggene, og så vil vi få det bedre allesammen, sagde Lars Folmann, da han på Haslev Renseanlæg havde fået besøg af sin partifælle René Christensen, der er Dansk Folkepartis miljøordfører samt Venstres miljøordfører, Jacob Jensen.

Besøget var arrangeret i samarbejde med landboforeningen Gefion, hvor blandt andet formand Torben Hansen var mødt op. Her kunne de alle – via en såkaldt flowmåler – ved selvsyn aflæse, at der fra Haslev Renseanlæg alene er smuttet knap 42.000 kubikmeter urenset spildevand ud i det nærliggende vandmiljø på grund af regnbetingede overløb, siden måleren kom op for knap to år siden.

Vi ved ingenting

Marianne Almindsø Andersen, direktør i Faxe Forsyning, oplyser, at antallet af målinger nær renseanlægget i Haslev er blevet kraftigt reduceret siden kommunalreformen i 2007, hvor det i stedet blev staten, i dag Miljøstyrelsen, der står for målingerne.

- Jeg vil tro, at vi er nede på én tiendedel af antallet af målinger, siden dengang vi havde amterne. I de vandløb, vi udleder til, er det højst hvert femte år, nogle gange hvert tiende år, at vi får målinger.

- Vi har ingen mulighed for at vide, hvilken effekt vores investeringer har på miljøet, sagde Marianne Almindsø Andersen.

Hun forklarede, at Faxe Forsyning nu selv er begyndt at betale for at få foretaget målinger, så man kan se, om de investeringer, man gør på renseanlæggene overhovedet, har en effekt.

- Ingen stiller krav til, at vi gør det, men vi gør det alligevel. Vi har et motto, der hedder »mest miljø for pengene«, så det er så rasende vigtigt, at vi ved, hvad det har af betydning, sagde hun.

Ifølge Lars Folmann har man målestationer i området, hvor der ikke er foretaget målinger i 10-12 år.

DF’er vil undersøge nærmere

René Christensen vil nu undersøge, om der er hold i Faxe Forsynings kritik af manglende målinger fra staten. Han fortæller, at han selv – blandt andet i forbindelse med landbrugspakken fra 2015 – var med til at sætte midler af til ekstra målestationer.

- Det kommer meget bag på mig at høre det her. Og ja, her fik jeg så ikke skrevet ind i aftalen, at de også skulle bruge målestationerne. Sådan noget tager man for givet, at de gør.

- Det er helt vildt, hvis de ikke gør det. Jeg tror selvfølgelig på dem, når de nu fortæller mig det her, men jeg skal lige have det efterprøvet, siger René Christensen, der også er formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

 

Kræver bedre data

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, undrer sig også over, at der skulle være målestationer, som ikke bliver benyttet.

- Jeg mener, at man skal se på myndighedernes måde at håndtere – eller måske rettere ikke håndtere – det her område. Der er en udfordring i forhold til det, som bliver lukket ud af spildevand, siger Jacob Jensen.

Han fokuserer især på de regnbetingede overløb, hvor der de seneste år har været store kommunale forskelle på, hvordan de bliver indberettet. Og som der, som følge af de store udledninger til Øresund, har været ekstra politisk fokus på det seneste års tid.

- Men det kræver, at vi i det hele taget får bedre data. Altså blandt andet på overløb over, hvor meget, der bliver lukket ud, hvornår på året, det bliver lukket ud. Det har en betydning for vandmiljøet, hvornår på året, det bliver udledt, siger Jacob Jensen med henvisning til begrebet »tidslighed«.

- Hvis man ensidigt lægger kravene på landbrugssektoren, som der er nogle, der mener, at vi skal gøre, så ved vi det koster penge. Det koster eksport, arbejdspladser og produktion. Og det er vores allesammens spildevand, så det bør også være vores allesammens opgave via skattebilletten at få det håndteret, siger Jacob Jensen.

Læs også