bannerPos

Ny dato for stor spildevandskonference

Danva sætter 26. oktober fokus på spildevand på stor konference på Axelborg.
15-09-2020 13:17

Konference på Axelborg med blandt andre miljøminister Lea Wermelin om spildevand finder nu sted 26. oktober.

Sommeren over har der været fokus på udledning fra renseanlæg. I denne uge ville Danva derfor have arrangeret en stor konference på Axelborg i Københavm, hvor politikere og fageksperter kunne tale mere om om samfundets forventninger til håndtering af regn- og spildevand. På grund af coronasituationen blev konferencen udskudt. Og nu er der fundet ny dator. Konferencen bliver nu afholdt 26. oktober.

Konferencen om udledning af regn- og spildevand, hvor man både kan deltage fysisk og købe sig adgang til at medvirke virtuelt, skal skabe overblik over problemstillingen med udledning. Hvad er udfordringerne med de forskellige typer udledninger: Regnbetingede udløb, overløb fra kloaksystemer, by-pass på renseanlæg, planlagte udledninger med mere. Blandt deltagerne er miljøminister Lea Wermelin (S).

- Vi vil på konferencen blandt andet drøfte, hvordan vi kan finde nye fælles mål og løsninger. Men det er klart, at hvis ikke de økonomiske rammer for vandselskaberne og de miljømæssige krav, der stilles til dem, gør det muligt at leve op til et moderne samfunds forventninger, så skaber det en ubalance, siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen i en pressemeddelelse.

Ifølge Danva så er påstanden, at Danmark i et internationalt perspektiv allerede ligger i front, når det gælder om at håndtere overløb. Indsatsen er direkte årsag til, at vores badevandskvalitet herhjemme år efter år er helt i top i forhold til andre lande i Europa, og at vi kan bade i byernes indre havne, lyder det i pressemeddelelsen.

Selvom miljøministeren har erkendt, at der mangler data for, hvor store mængder spildevand, der egentlig bliver udledt til vandmiljøet, så lyder det fra Danva, som det i øvrigt også gør fra miljøminsiteren selv, at under 10 procent i gennemsnit af den påvirkning, der er til vandmiljøet, stammer fra byernes udledning af spildevand gennem renseanlæg.

- Langt den største påvirkning af vandkvaliteten i søer, åer og kystnære områder kommer fra landbruget, der bidrager med over ca. 60 pct. af kvælstofbelastningen. Ca. 30 pct. skyldes baggrunds-påvirkning, der enten kommer med havstrømme fra andre lande eller falder som forsuret regn, lyder det i Danvas pressemeddelelse forud for arrangementet. 

- En øget indsats mod overløb sikres bedst, hvis politikerne sørger for, at vandselskaberne, der arbejder non-profit, kan etablere løsningerne uden, at deres økonomi udhules af generelle effektiviseringskrav. Højere ambitioner fører til nye investeringer, som skal betales af danskerne i form af en højere vandpris, siger direktør i Danva, Carl-Emil Larsen.

Udover miljøminister Lea Wermelin deltager også en række andre politikere, eksperter og interessenter.

ege

Seges: Ikke den første sag

Der har tidligere været lignende sager, hvor landmænd i retten både er dømt og frikendt for fejl begået af deres konsulenter, lyder det fra Troels Toft, plantedirektør i Seges.

Landmand slipper for at bøde for rådgivers fejl

En fejl i gødningsregnskabet begået af landmandens konsulent betød anklage for overgødskning og en bøde på 16.000 kroner. Konsulenten tog på vegne af landmanden sagen til retten, og landmanden er nu frikendt. - Historisk afgørelse, lyder det fra konsulenten, Vagn Lundsteen.

Videoer om so-overlevelse

Seges Svineproduktion og dyrlæge Andreas Birch fra Ø-Vet belyser i et samarbejde, hvor det er bedst at skride ind for at forebygge en lav so-overlevelse. Det kan man høre om i nye videoer fra Svineproduktion.dk.

Indgå forpagtningsaftaler hvis du ikke kan stå for presset

Sprøjteforbud i BNBO er »tvangs-økologisering«, lyder det fra forening, der har lagt sag an mod staten for tiltaget. Foreningen opfordrer landmænd til tage deres forholdsregler, hvis de alligevel vælger at skrive under på »frivillige« aftaler med kommunerne om pesticider.

Jysk vil snart kun have træ fra FSC-skov

Alle nye træprodukter i Jysk skal være produceret af FSC-certificeret træ fra 1. januar 2022. Ved udgangen af 2024 vil alt træ brugt til møbelkædens produkter være FSC-certificeret.

Majs er kommet i fokus

Flere nye tilfælde med afrikansk svinepest er hen over ugen blevet konstateret i Tyskland. Det er dog ikke kun den afrikanske svinepest, der bekymrer landbrugsmarkedet. Det samme gør udviklingen i den globale forsyningssituation for majs, hvor den ene produktionsnedskrivning følger efter den anden.

I skovens dybe stille ro…

Naturen kan lindre og give psykisk sårbare ro. Et flertal i Folketinget vil nu hjælpe flere psykisk sårbare ud og få glæde af naturen gennem et partnerskab mellem Miljøstyrelsen og Landsforeningen Sind.

Barkbiller koster skovejere kassen

Skovbruget i Centraleuropa er hårdt ramt af billeangreb og oplever store tab. Skovdyrkerne opfordrer danske skovejere til at holde godt øje med angreb i bevoksningerne.

Forventer normalt marked

Skovfoged Klaus Lindhardtsen har positive forventninger til de kommende måneder.
Side 1 af 1924 (38478 artikler)Prev1234567192219231924Next