Vil have stoppet udledning til Øresund permanent

I sidste øjeblik blev udledningen af 290.000 kubikmeter forurenende spildevand til Øresund udsat til efteråret. Udledningen bør dog stoppes permanent, lyder det fra både Danmarks Naturfredningsforening og Bæredygtigt Landbrug.

Den – i den grad også i landbruget – stærkt kritiseret planlagte udledning af forurenende spildevand til Øresund blev søndag aften udskudt til efteråret.

Københavns teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) kunne således her melde ud, at arbejdet med at sikre spildevandsledningen til renseanlægget Lynetten på Amager er udskudt til oktober. Dermed blev udledningen også udsat til oktober.

Udskydelsen kom efter, at der i weekenden op til udledningen, der oprindeligt var tiltænkt at begynde søndag morgen, opstod massiv kritik fra stort set alle sider.

Miljøminister Lea Wermelin (S) opfordrede Københavns Kommune og Gentofte Kommune, der havde givet tilladelserne til udledningerne til henholdsvis Hofor og Novafos, til at se på, om de ikke kunne finde andre løsninger.

- Hofor har tilkendegivet, at det er muligt at udskyde projektet, hvis Københavns Kommune kræver det. Dermed går arbejdet ikke i gang i morgen (mandag, red.), lyder det i en pressemeddelelse fra Ninna Hedeager Olsen.

I weekenden lød det fra miljøborgmesteren, at hun slet ikke kendte til planerne om udledningen af de 290.000 kubikmeter forurenende spildevand, før sagen kom frem i pressen. Fra borgmesteren lyder det, at hendes forvaltning også arbejder på en orientering, der skal svare på, om der er begået formelle fejl, som nogle eksperter mener kan være tilfældet.

Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, har til Ritzau fremført, at Københavns Kommune og Gentofte Kommune kan blive ramt af et erstatningskrav, hvis de tilbagekalder de tilladelser, som de allerede har givet. Der kan dog også vise sig at være ting omkring godkendelsen, der ikke er i orden:

- Projektet har en sådan karakter og handler om så store mængder, at der i hvert fald skal have været en screening af, om der skulle ske en miljøvurdering, siger han og tilføjer til Ritzau, at det kan give problemer, hvis ikke man stopper projektet.

Sag fulgt tæt i landbruget

Sagen om spildevandsudledningen har vakt stor interesse i landbrugskredse. Herfra er flere dybt provokerede over, hvordan det kan lade sig gøre at få tilladelse til at udlede store mængder spildevand – fyldt med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer - til vandmiljøet.

- Danske landmænd skal dagligt stå på mål for tilstanden i det danske vandmiljø, landmændene bliver reguleret ned til mindste gram – derfor bliver de voldsomt provokeret af den lethed, hvormed systemet kan tildele sig selv retten til at lave et sådant planlagt svineri, siger direktør for Bæredygtigt Landbrug, Hans Aarestrup.

Han kalder udledningen for helt uacceptabel. Der må findes en anden løsning for at få disse mængder spildevand til et rensningsanlæg for eksempel med tankskibe – mener Bæredygtigt Landbrug, der for en sjælden gangs skyld i sagen om spildevandsudledningen i Øresund er på bølgelængde med Danmarks Naturfredningsforening.

DN vil have alternativer

Fra DN-præsident Maria Reumert Gjerding, der i weekenden krævede miljøministeren på banen, hvilket skete blot få timer senere, lyder det, at også hun finder en udledning til efteråret for uacceptabel.

- Det er afgørende, at tiden nu bliver brugt til at finde alternativer, siger hun i en pressemeddelelse.

Her lyder det også fra havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening, Therese Nissen, at vandet stadig er varmt i efteråret på grund af opvarmningen fra sommeren, og dermed vil man stadig kunne se en algeopblomstring og dermed risiko for lokalt iltsvind, når algerne forrådner, hvis spildevandet bliver udledt til oktober. 

- Derfor er det meget vigtigt, at spildevandet bliver meget grundigt renset, inden det ledes ud, hvis der ikke findes andre og bedre alternativer, siger hun.

lasse@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 22 67 35

Læs også